^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

แข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 17 ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

แข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย "Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)"

แข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย "Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)"

สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานานชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และธนาคารกรุงไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 16-30 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเ

หมดเขต: 
อ, 2022-08-16 16:30

ประกวดไอเดีย " INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022"

ประกวดไอเดีย " INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022"

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย " INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022" ชิงเงินรางวัลสนับสนุนไอเดียพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-19 16:00

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ Tollway ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022" ในหัวข้อ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Greenway" ชิงเงินสนับสนุน พร้อมเงินรางวัล และโล่ประกาศเกี

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 17:00

ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ขอเชิญชวนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022" ชิงเ

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวดสร้างผลงานผ่านสมุดเล่มเล็ก นำเสนอผ่านทางแอพ Paper by WeTransf

ประกวดสร้างผลงานผ่านสมุดเล่มเล็ก นำเสนอผ่านทางแอพ Paper by WeTransf

สถาบันส่งเสริมการศึกษาเยาวชน ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 13-22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างผลงานผ่านสมุดเล่มเล็ก นำเสนอผ่านทางแอพ Paper by WeTransfer เนื่องในวันคุ้มครองโลก (EARTH DAY) ชิงทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระล

หมดเขต: 
ศ, 2022-04-15 16:30

ประกวด International Online Case Competition (IOCC) 2022

ประกวด International Online Case Competition (IOCC) 2022

นักศึกษามหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด International Online Case Competition (IOCC) 2022 ชิงรางวัล

หมดเขต: 
อ, 2022-04-12 16:30

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

มูลนิธิ Teach For Thailand ร่วมกับ Sea Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-04-07 16:30

แข่งขันโครงการ “SITI SPU Hackathon”

แข่งขันโครงการ “SITI SPU Hackathon”

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ New Nexus Energy Thailand ขอเชิญนักเรียนมัยธมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “SITI SPU Hackathon” (ประเภททีม) ชิงราง

หมดเขต: 
อา, 2022-02-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.