^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox”

ประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-09-09 05:29

แข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2021-2022"

แข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2021-2022"

สมาคม EO Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2021-2022" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 1,381,200 บาท พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศ และก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระด

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวด “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล

ประกวด “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต

หมดเขต: 
พฤ, 2021-09-30 16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 23:59

ประกวดโครงการเพื่อสังคม Taiwan Excellence “Sharing is Caring”

การประกวด: โครงการ Taiwan Excellence #Sharing is Caring

Taiwan Excellence เชิญชวน บุคคล สถาบัน องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดที่ต้องการแก้ไข ประเด็นทางด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ป
หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL”

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (GAMBOL) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

หมดเขต: 
อา, 2021-09-12 16:00

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) มีกำหนดการจัดโครงการวิชาการประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
อ, 2021-08-17 16:30

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร และต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.