^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ป
หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL”

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด (GAMBOL) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

หมดเขต: 
อา, 2021-09-12 16:00

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) มีกำหนดการจัดโครงการวิชาการประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
อ, 2021-08-17 16:30

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

ประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร และต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยคณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี ขอเชิญโรงเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021 ชิงเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ

หมดเขต: 
จ, 2020-11-16 16:30

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน"

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอายุ 16-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน" ภายใต้แนวคิด "ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน" ชิงเงินร

หมดเขต: 
ศ, 2020-09-18 16:30

ประกวด "TPA for all 2020"

ประกวด "TPA for all 2020"

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TPA for all 2020" ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
อา, 2020-09-20 16:30

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

G-YU Creative ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์โครงการ

หมดเขต: 
ศ, 2020-09-11 16:30

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

UNCOMMON International Group ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
พ, 2020-08-12 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.