^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวด โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14

ประกวด โครงการกรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 14

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 4,000,000 บาท พร้อมทั้งโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English

หมดเขต: 
อ, 2015-06-30 16:00

ประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2"

เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกของ เอซ กรุ๊ป หนึ่งในผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

หมดเขต: 
อ, 2015-06-30 16:00

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญหน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็นกำลังใจแก่

หมดเขต: 
ส, 2015-10-31 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษ

หมดเขต: 
จ, 2015-06-22 16:00

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา" ชิงเงินสนับสนุนโครงการวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2015-07-15 16:00

ประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "I(DEA) I READ"

ประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "I(DEA) I READ"

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเยาวชนอายุ 13-18 ปี ที่มีไอเดียสุดล้ำ ความคิดสุดเลิศ ส่งผลงานเข้าร่วมการปนะกวดออกแบบแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการ "I(DEA) I READ" ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้.........อ่าน” ชิงเงินรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมร่วมค

หมดเขต: 
จ, 2015-06-15 16:00

ประกวด โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 2015

Gen A 2015

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลง่นเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 2015 (Generation Active 2015) หัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเ

หมดเขต: 
อา, 2015-05-31 16:00

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ซึ่งจะเป็นปีที่เน้นการเพิ่มความรู้การสร้างประสบการณ์จากการออกตลาดจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น เ

หมดเขต: 
อ, 2015-03-31 16:00

ประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 ภายใต้แนวคิด “Food Safety Mission” ชิงทุนการศึกษา พร้อมทุนการศุกษามูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2015-04-03 (All day)

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยทศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” ชิงรางวัลสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2015-02-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.