^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ซึ่งจะเป็นปีที่เน้นการเพิ่มความรู้การสร้างประสบการณ์จากการออกตลาดจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น เ

หมดเขต: 
อ, 2015-03-31 16:00

ประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 ภายใต้แนวคิด “Food Safety Mission” ชิงทุนการศึกษา พร้อมทุนการศุกษามูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2015-04-03 (All day)

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยทศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” ชิงรางวัลสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2015-02-20 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จานวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญนักเรียน

หมดเขต: 
จ, 2015-02-16 16:00

ประกวด "THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015"

THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015
หมดเขต: 
ศ, 2015-02-20 16:00

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

หมดเขต: 
พ, 2014-12-31 16:00

ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย หรือ Gen-V ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เยาวชนหรืออาสาสมัครในชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ" ชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ ไม่เกิน 150,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2014-12-26 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015 ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ว

หมดเขต: 
พ, 2014-10-15 16:00

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

หมดเขต: 
จ, 2014-12-01 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.