^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดในโครงการ "ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม (Young Muse Project) ครั้งที่ 6

ประกวดในโครงการ "ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม (Young Muse Project) ครั้งที่ 6

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม (Young Muse Project) ครั้งที่ 6 ในคอนเซปต์ "ไทยเท่...เท่อย่างไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
พฤ, 2016-03-31 16:30

ประกวดโครงการ "THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก"

ประกวดโครงการ "THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก"

นิตยสาร a day ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก" ชิงเงินทุนในการปฎิบัติการตามแผนงาน

หมดเขต: 
พฤ, 2016-03-31 16:30

ประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม "FDA VOLUNTEER TEAM"

ประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม "FDA VOLUNTEER TEAM"

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "FDA VOLUNTEER TEAM" ชิงงบประมาณในการดำเนินการโครงการ พร้อมเหรียญ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2016-02-15 16:30

ประกวด "โครงการกระทิงแดง U-Project" ปี 3

ประกวด "โครงการกระทิงแดง U-Project" ปี 3

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการกระทิงแดง U-Project" ปี 3 ชิงเงินสนับสนุนโครงการ ทุนการศึกษา พร้อมเงินสมทบสถาบันกาศึกษา และเข้าร่วม Workshop กับทีมพัฒนาโครงการของกระทิงแดง

หมดเขต: 
จ, 2015-11-30 16:00

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทัศน

หมดเขต: 
อา, 2015-09-20 16:00

ประกวดในโครงการ AIS The StartUp 2015

AIS The StartUp 2015

AIS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ AIS The StartUp 2015 "The New Generation of Digital Partnerships" โอกาสที่มากขึ้น กับความสำเร็จที่มากกว่า ชิงเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อม Workshop ที่ประเทศสิงคโปร์, ร่วมงาน Final Regional C

หมดเขต: 
อา, 2015-09-13 16:00

ประกวดแนวคิด ในโครงการ PTTEP Teenergy ตอน “บอกรัก(ษ์)ป่ า... ให้ก้องโลก”

PTTEP Teenergy

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด ในโครงการ PTTEP Teenergy ตอน “บอกรัก(ษ์)ป่ า...

หมดเขต: 
ส, 2015-08-15 16:00

ประกวดแนวคิด "รางวัล คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม : YES! Award"

ประกวดแนวคิด "รางวัล คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม : YES! Award"

G-Lab / GSSE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Leadership Academy (ALA) สนับสนุนโดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยทศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด "รางวัล คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม : YES!

หมดเขต: 
พ, 2015-07-15 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2015-11-30 16:00

ประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ Campaing Award"

ประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อประหยัดใช้ Campaing Award"

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษา และครีเอทีฟ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ Campaing Award" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2015-07-27 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.