^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

แข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019"

แข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019"

A.P. Honda ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่นไขการสมัคร

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 16:30

ประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future"

ประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future"

บริษัท รู้ใจ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future" ไอเดียที่ทำให้ท้องถนนไทยปลอดภัยขึ้นด้วยเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 180,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 16:30

ประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019"

ประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ "Happy School" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมรับทุนกา

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019" ชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งข

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 (All day)

ประกวดสินค้าและโครงการเพื่อสังคม "Green Impact คลิก...พลิกประเทศ" ภายใต้แนวคิด “Greenovate our tomorrow”

ประกวดสินค้าและโครงการเพื่อสังคม "Green Impact คลิก...พลิกประเทศ" ภายใต้แนวคิด “Greenovate our tomorrow”

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs Start up ผู้ที่สนใจส่งสินค้า และโครงการเพื่อสังคม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสินค้าและโครงการเพื่อสังคม "Green Impact คลิก...พลิกประเทศ"

Deadline: 
Sat, 2019-09-14 16:30

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเย

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย” โครงการ จิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ชิงทุนดำเนินโครงการ แ

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้" ชิงเงินสนับสนุนโครงการมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส

Deadline: 
Mon, 2019-07-01 16:30

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!!

Deadline: 
Mon, 2019-06-17 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.