^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021 ชิงเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ

Deadline: 
Mon, 2020-11-16 16:30

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน"

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอายุ 16-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน" ภายใต้แนวคิด "ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน" ชิงเงินร

Deadline: 
Fri, 2020-09-18 16:30

ประกวด "TPA for all 2020"

ประกวด "TPA for all 2020"

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TPA for all 2020" ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Sun, 2020-09-20 16:30

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

G-YU Creative ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์โครงการ

Deadline: 
Fri, 2020-09-11 16:30

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

UNCOMMON International Group ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

Deadline: 
Wed, 2020-08-12 16:30

แข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019"

แข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019"

A.P. Honda ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่นไขการสมัคร

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 16:30

ประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future"

ประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future"

บริษัท รู้ใจ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future" ไอเดียที่ทำให้ท้องถนนไทยปลอดภัยขึ้นด้วยเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 180,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 16:30

ประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019"

ประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "PIM Young Real Estate Planner Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ "Happy School" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมรับทุนกา

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019" ชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งข

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 (All day)

ประกวดสินค้าและโครงการเพื่อสังคม "Green Impact คลิก...พลิกประเทศ" ภายใต้แนวคิด “Greenovate our tomorrow”

ประกวดสินค้าและโครงการเพื่อสังคม "Green Impact คลิก...พลิกประเทศ" ภายใต้แนวคิด “Greenovate our tomorrow”

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs Start up ผู้ที่สนใจส่งสินค้า และโครงการเพื่อสังคม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสินค้าและโครงการเพื่อสังคม "Green Impact คลิก...พลิกประเทศ"

Deadline: 
Sat, 2019-09-14 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.