^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

ประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2557 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึ

Deadline: 
Thu, 2014-09-25 16:00

ประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

ประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ชิงรางวัลเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 200,000 บาท สนับสนุนการทำโครงการก

Deadline: 
Sat, 2014-08-30 16:00

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

แข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557​

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน”

ประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน”

สยามคูโบต้า ขอเชิญนักเรียนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

กติตาและเงื่อนไข

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 16:00

ประกวด STI Thailand Awards 2015

ประกวด STI Thailand Awards 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมการประกวด STI Thailand Awards 2015 ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลรและประกาศนียบัตร รับสมัครตั้งแต่วั

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวด Young Muse Project 5

ประกวด Young Muse Project 5

มิวเซียมสยาม และโครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธ์สยาม ครั้งที่ 5 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Young Muse Project 5 ชิงทุนเปลี่ยนแผนงานในฝันให้เป็นจริงกว่า 600,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

แข่งขัน Thailand Youth Space Ambassador Contest

แข่งขัน Thailand Youth Space Ambassador Contest

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Youth Space Ambassador Contest ผู้ชนะเลิศจะได้ขึ้นเที่ยวบินไปสัมผัสกับสภาวะไร้แรงโน้

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4  "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขอเชิญนักเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang" ชิงถ้วยพระราช

Deadline: 
Mon, 2014-08-18 16:00

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

Deadline: 
Tue, 2014-07-15 16:00

ประกวดโครงการรณรงค์ หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้”

ประกวดโครงการรณรงค์ หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้”

กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ส่งผลงานการประกวดโครงการรณรงค์ หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ ใบประกาศ

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.