^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 1

ประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 1
บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 1 ชิงบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องบิน บริษัท แอร์บัส ฝรั่งเศส และรางว
Deadline: 
Wed, 2014-01-15 16:00

แข่งขัน "พลังคิด สะกิดโลก" ลดใช้พลังงานในสถานศึกษา

แข่งขัน "พลังคิด สะกิดโลก" ลดใช้พลังงานในสถานศึกษา

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "พลังคิด สะกิดโลก" เพื่อพิชิตความเป็นหนึ่ง สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน แข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ ชิงรางวัลทุนสนับสนุนการศึกษา 2,000,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวดไอเดีย Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013

Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013

Sabina ขอเชิญทีมนิสิต นักศึกษา 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013" โชว์ไอเดียกิจกรรมทางการตลาดแบบจัดเต็ม ที่เห็นแล้วว้าวแปลก แตกต่าง โดดเด่นแบบสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณ

Deadline: 
Tue, 2013-12-31 (All day)

โครงการประกวดแผนธุรกิจ MACO Got Talent Season 2 เพื่อการพัฒนา สื่อโฆษณานอกบ้าน ภายใต้แนวคิด “Make Different Out Of Home”

โครงการประกวดแผนธุรกิจ MACO Got Talent Season 2 เพื่อการพัฒนา สื่อโฆษณานอกบ้าน ภายใต้แนวคิด “Make Different Out Of Home”

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้ชื่อ MACO G

Deadline: 
Thu, 2013-12-12 16:00

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ (The Re

Deadline: 
Mon, 2013-12-16 16:00

ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานฯ หัวข้อ "เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (เสร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และ ปวส ปริญญาตรี โท และเอก) เข้าร่วม ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Deadline: 
Fri, 2013-10-18 16:00

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่

Deadline: 
Fri, 2013-10-18 16:00

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U Project"

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U Project"

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มี เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับชุมชน และสังคม ภายใต้โครงการ “กระทิงแดง U Pr

Deadline: 
Thu, 2013-10-31 16:00

ประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

กลับมาอีกครั้ง กับเวทีค้นหานักสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดรุ่นใหม่ที่แม่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กับโครงการประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด '"การสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ ISUZU เพื่อ

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

ประกวดโครงการต้นกล้าพลังงานปีที่ 8 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว 2556"

ประกวดโครงการ ต้นกล้าพลังงานปีที่ 8

กระทรวงพลังงานขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ร่วมส่งโครงงานร่วมในการประกวดโครงการต้นกล้าพลังงานปีที่ 8 หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for Green Globe 2013)" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 690,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2013-10-16 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.