^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษ

Deadline: 
Mon, 2015-06-22 16:00

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา" ชิงเงินสนับสนุนโครงการวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2015-07-15 16:00

ประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "I(DEA) I READ"

ประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "I(DEA) I READ"

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเยาวชนอายุ 13-18 ปี ที่มีไอเดียสุดล้ำ ความคิดสุดเลิศ ส่งผลงานเข้าร่วมการปนะกวดออกแบบแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการ "I(DEA) I READ" ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้.........อ่าน” ชิงเงินรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมร่วมค

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวด โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 2015

Gen A 2015

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลง่นเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 2015 (Generation Active 2015) หัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเ

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ซึ่งจะเป็นปีที่เน้นการเพิ่มความรู้การสร้างประสบการณ์จากการออกตลาดจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น เ

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 ภายใต้แนวคิด “Food Safety Mission” ชิงทุนการศึกษา พร้อมทุนการศุกษามูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-04-03 (All day)

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยทศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” ชิงรางวัลสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-02-20 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จานวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญนักเรียน

Deadline: 
Mon, 2015-02-16 16:00

ประกวด "THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015"

THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015
Deadline: 
Fri, 2015-02-20 16:00

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

Deadline: 
Wed, 2014-12-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.