^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

ประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ Campaing Award"

ประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อประหยัดใช้ Campaing Award"

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษา และครีเอทีฟ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ Campaing Award" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2015-07-27 16:00

ประกวด โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14

ประกวด โครงการกรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 14

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 4,000,000 บาท พร้อมทั้งโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2"

เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกของ เอซ กรุ๊ป หนึ่งในผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญหน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็นกำลังใจแก่

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษ

Deadline: 
Mon, 2015-06-22 16:00

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา" ชิงเงินสนับสนุนโครงการวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2015-07-15 16:00

ประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "I(DEA) I READ"

ประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "I(DEA) I READ"

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเยาวชนอายุ 13-18 ปี ที่มีไอเดียสุดล้ำ ความคิดสุดเลิศ ส่งผลงานเข้าร่วมการปนะกวดออกแบบแนวคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการ "I(DEA) I READ" ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้.........อ่าน” ชิงเงินรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมร่วมค

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวด โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 2015

Gen A 2015

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลง่นเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 : Gen A 2015 (Generation Active 2015) หัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเ

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

ประกวด ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ซึ่งจะเป็นปีที่เน้นการเพิ่มความรู้การสร้างประสบการณ์จากการออกตลาดจริง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น เ

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.