^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวด "โครงการกระทิงแดง U-Project" ปี 3

ประกวด "โครงการกระทิงแดง U-Project" ปี 3

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการกระทิงแดง U-Project" ปี 3 ชิงเงินสนับสนุนโครงการ ทุนการศึกษา พร้อมเงินสมทบสถาบันกาศึกษา และเข้าร่วม Workshop กับทีมพัฒนาโครงการของกระทิงแดง

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทัศน

Deadline: 
Sun, 2015-09-20 16:00

ประกวดในโครงการ AIS The StartUp 2015

AIS The StartUp 2015

AIS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ AIS The StartUp 2015 "The New Generation of Digital Partnerships" โอกาสที่มากขึ้น กับความสำเร็จที่มากกว่า ชิงเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อม Workshop ที่ประเทศสิงคโปร์, ร่วมงาน Final Regional C

Deadline: 
Sun, 2015-09-13 16:00

ประกวดแนวคิด ในโครงการ PTTEP Teenergy ตอน “บอกรัก(ษ์)ป่ า... ให้ก้องโลก”

PTTEP Teenergy

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด ในโครงการ PTTEP Teenergy ตอน “บอกรัก(ษ์)ป่ า...

Deadline: 
Sat, 2015-08-15 16:00

ประกวดแนวคิด "รางวัล คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม : YES! Award"

ประกวดแนวคิด "รางวัล คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม : YES! Award"

G-Lab / GSSE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Leadership Academy (ALA) สนับสนุนโดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยทศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด "รางวัล คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม : YES!

Deadline: 
Wed, 2015-07-15 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

ประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ Campaing Award"

ประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อประหยัดใช้ Campaing Award"

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษา และครีเอทีฟ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนรณรงค์ "คิดดี คิดโดน ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ Campaing Award" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2015-07-27 16:00

ประกวด โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14

ประกวด โครงการกรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 14

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 4,000,000 บาท พร้อมทั้งโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2"

เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกของ เอซ กรุ๊ป หนึ่งในผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญหน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็นกำลังใจแก่

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.