^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

ประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ที่สนใจที่มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" รวมรางวัลมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท พร้อมดูงานต่างประเทศ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 กันยายน 2556

Deadline: 
Thu, 2013-09-19 16:00

การประกวดโครงการเพื่อสังคม "นวัตกรรมต้องทดลอง Idea to Innovation Project"

Idea to Innovation Project

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวด Idea to Innovation Project ขึ้น เพื่อค้นหาผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสังคม เกิดขึ้นจากปัญหาที่อยากแก้

Deadline: 
Wed, 2013-08-07 16:00

ประกวดออกแบบ Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013

Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013

สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมนำเสนองานออกแบบของคุณ (ไม่จำกัดสาขาในการออกแบบ)  ภายใต้โครงการ “Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2013” กับคอนเซป “ReDefine Living” สร้างสรรค์งาน Design เพื่อแ

Deadline: 
Fri, 2013-09-20 18:00

การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON”

GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON

เชิญชวน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแข่งขัน โปรแกรมประยุกต์ ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON” เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2013-07-30 16:00

ประกวดโครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตร ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปีที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

กิจกรรมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดของโครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2556" จัดกิจกรรม ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง และประกวดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวดแผนงาน "โครงการ เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน"

โครงการ เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน

โครงการประกวดแผนงาน และจัดสร้าง ศูนย์พลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อชุมชน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ด้วยการนำพลังงานทดแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงาน

Deadline: 
Fri, 2013-08-23 16:00

ประกวดโครงการ Young Financial Star Competition 2013

Young Financial Star Competition 2013

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น  ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหร

Deadline: 
Thu, 2013-08-22 16:00

ประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"ประจำปี 2556

กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ด้วยความร่วมมือจาก มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

ประกวดทริป เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องที่ยว Trip & Treat Audition

Trip & Treat Audition

ปัจจุบันกิจกรรม CSR ของหน่วยงานรัฐและเอกชน จะเน้นหนักไปในเรื่องการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ,การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม, การสร้างสาธารณูปโภค, การให้ทุน การศึกษา เป็นต้น ในความเป็นจริงมีพื้นที่และชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มากมายที่เสื่อมโ

Deadline: 
Thu, 2013-08-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod