^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงงานความคิดสดใหม่ ลงมือทำฝันให้เป็นจริง "ชุ่ยอวอร์ด 2560"

ประกวดโครงงานความคิดสดใหม่ ลงมือทำฝันให้เป็นจริง "ชุ่ยอวอร์ด 2560"

มูลนิธิช่างชุ่ย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานความคิดสดใหม่ ลงมือทำฝันให้เป็นจริง "ชุ่ยอวอร์ด 2560" ผู้ชนะจะได้เริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีที่ 'ช่างชุ่ย' มูลค่ารวมกว่า 690,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2018-01-15 16:00

ประกวด "แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม"

ประกวด "แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม"

Newground ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงาานเข้าร่วมการประกวด "แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม" ชิงเงินสมทบในการทำกิจกรรม

หัวข้อการประกวด
แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม !

รายละเอียดการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2017-12-31 16:00

ประกวดโครงการ "Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์"

ประกวดโครงการ "Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พ

หมดเขต: 
พฤ, 2017-11-23 16:00

ประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

ประกวดโครงการ ภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

โครงการ Sparking Change ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมกียรติบัตร และจะได้รับพื้นที่ในงาน Xclusive Sale In The City 2017

หมดเขต: 
จ, 2017-10-30 16:00

ประกวดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "Make A Day More Than A Day"

ประกวดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "Make A Day More Than A Day"

Local Alike ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "Make A Day More Than A Day" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2017-10-13 16:00

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเง

หมดเขต: 
จ, 2017-10-30 16:00

ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”

ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community” ชิงเงินรางวัลมูลค

หมดเขต: 
อา, 2017-10-15 16:00

ประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017"

ประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017"

KFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017" ชิงทุนการศึกษา พร้อม Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2017-09-12 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

หมดเขต: 
ศ, 2017-09-29 16:00

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560" ชิงทุนสนับสนุนการดำเนินโ

หมดเขต: 
ส, 2017-09-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod