^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย” โครงการ จิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ชิงทุนดำเนินโครงการ แ

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:30

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้" ชิงเงินสนับสนุนโครงการมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส

หมดเขต: 
จ, 2019-07-01 16:30

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!!

หมดเขต: 
จ, 2019-06-17 16:30

ประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All'

ประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All'

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด - Caltex ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All' ในโครงการ "Caltex Fuel Your School"

หมดเขต: 
จ, 2018-09-17 16:00

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร : Agro Business Creative Center (ABC Center) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030" ชิงโอกาสร่วมงานกับ ABC center พร้อมโอก

หมดเขต: 
อา, 2018-07-29 16:00

ประกวดค้นหา 20 สุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน 55 เมืองรองทั่วไทย ในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge

ประกวดค้นหา 20 สุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน 55 เมืองรองทั่วไทย ในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดค้นหา 20 สุดยอดทริปท่องเที่ยวสายกิน 55 เมืองรองทั่วไทย ในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมแข่งขันขายทริปสร้า

หมดเขต: 
พฤ, 2018-08-09 16:00

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018"

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018"

โตโยต้าถนนสีขาว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018" ชิงรางวัล พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม และยังได้มีโอกาสฝึกงานกับโตโยต้า

หมดเขต: 
ศ, 2018-09-21 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม” ชิงเงินสนับสนุน พร้อมโล่เกีย

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-03 16:00

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีท

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod