^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

โครงการประกวด "กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 12"

กรุงไทย ยุววาณิช

ธนาคารกรุงไทยขอท้าความสามารถของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และปวช.ที่ช่างคิด ช่างทำ และฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วม "โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 12" ชิงทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่า 2,96

หมดเขต: 
จ, 2013-07-15 16:00

ประกวดโครงการ "พลังงานบ้านทุ่ง"

พลังงานบ้านทุ่ง

กระทรวงพลังงานขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน "พลังงานบ้านทุ่ง" ในหัวข้อ “เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาชุมชน” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุ

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2"

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา จัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นให้ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงความสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง หรื

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-14 16:00

ประกวด “Young Muse Project” โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 4

Young Muse Project

มีไอเดียเจ็บๆ...อย่าเก็บไว้ในถ้ำ มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี ส่งแนวคิดเพื่อจัดทำนิทรรศการ ในหัวข้อ "สยาม 2020" เห็นอะไร ในอนาคต ทีมชนะเลิศจะได้รับทุนผลิตผลงานจริง 300,000 บาท พร้อมดูงานที่ "ประเทศเกาหลีใต้" ต้องอธิบายที่มาของแนวคิดได้อย

หมดเขต: 
อา, 2013-08-18 16:00

ประกวดในโครงการ "พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3 : BANPU Champions for Change 3"

พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3 : BANPU Champions for Change 3

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จากทั่วประเทศ รวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมด้วยการส่งโครงการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามประเด็นที่ตนเองสนใจเพื่อ

หมดเขต: 
จ, 2013-06-03 16:00

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนา จังหัวดขอนแก่น"

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนา จังหัวดขอนแก่น"

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งโครงการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนา จังหัวดขอนแก่น" ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ เท

หมดเขต: 
พ, 2013-07-31 16:00

ประกวด ทำโพลและวิดีทัศน์(VDO) "หัวข้อ วิถีอีสาน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท

ประกวด ทำโพลและวิดีทัศน์(VDO)  "หัวข้อ วิถีอีสาน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมละไม่เกิน 5 คน ประกวดทำโพลและวิดีทัศน์(VDO) โดยการทำโพล หัวข้อ "วิถีอีสาน" และนำเสนอเป็นวีดีทัศน์ ความยาวไม่

หมดเขต: 
ศ, 2013-05-31 16:00

การแข่งขันรางวัลไอซีทีในระดับอาเซียน ASEAN ICT Awards 2013

ASEAN ICT Awards 2013

โครงการ ASEAN ICT Awards 2013 เป็นโครงการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) และแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2013 จะจัดให้มีการแข่งขันรางวัลไอซีทีในระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แล

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-14 16:00

ประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand TICTA Awards 2013

TICTA Awards 2013

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่

หมดเขต: 
ส, 2013-06-15 16:00

ประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ "MK Young Creative Design Contest 2013"

ประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ "MK Young Creative Design Contest 2013"

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ “ชวนชื่น” และ “สิรีนเฮ้าส์” เปิดเวทีเฟ้นหาคนไอทีรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในการออกแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ในโครงการ MK Young Creative Design Contest 2013 ภายใ

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.