^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "ครั้งที่ 6 (STISA 6)"

รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "ครั้งที่ 6 (STISA 6)"

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย(สวคท.) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช

หมดเขต: 
ศ, 2013-02-15 16:00

TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล”

TMA เชิญชวนทีม นิสิต นักศึกษา ปี2 ขึ้นไป เข้าร่วม ประกวดส่งเสริมธุรกิจแผนธุรกิจ โดยจะต้องศึกษาข้อมูลทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไทยที่มีอยู่เดิม ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน และเขียนแผนธุรกิจที่มีอยู่เดิมน

หมดเขต: 
ศ, 2012-12-14 16:00

Food Innovation Contest 2013

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่5 โดยส่งใบสมัคร พร้อมส่งโครงร่าง (Proposal) และ คลิปวีดีโอนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 นาที

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

ประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำ" ตามแนวพระราชดำริ ปี 2556

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี กลุ่มละ 6 คน ประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2566 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยจะต้องดำเนินการบริหารจัดการทัพยากรน้ำใน

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

"ถิรไทย แชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ"

บริษัท ถริไทยจำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า้ และจำหน่า่ยวัสดุอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า้ ซ่อมบำรงุรักษาและบริการติดตั้หม้อแปลงไฟฟ้า้ ครบรอบ 25 ปี ในปีพ.ศ.2555 ได้จ้ัดโครงการรณรงค์เ์พื่อปลกูจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า้ ร่วมกับการไฟฟ้า้ฝ่า่ยผลิตแ

หมดเขต: 
อา, 2012-11-25 16:00

ประกวดแผนการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 และโครงการแผนการณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2

สมาคมสมาคมเภสัชกรรมการตลาด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสถาบัน เข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพในโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 และ โครงการแผนการณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อส

หมดเขต: 
พฤ, 2012-11-15 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ "อาเซียนศึกษา"

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.

หมดเขต: 
อา, 2012-09-30 16:00

ACER Incredible Green Contest 2012 - 2013

ACER Incredible Green Contest 2012 - 2013

ACER เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดอายุ ทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มไม่เกิน 5 คน เข้าร่วม ประกวดออกแบบโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม (ACER Incredible Green Contest 2012 - 2013) เช่น การลดการใช้พลังงาน การลดการสร

หมดเขต: 
พ, 2012-10-31 16:00

โครงการการแข่งขันวิเคราะห์เชิงธุรกิจ “ Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC)”

โครงการการแข่งขันวิเคราะห์เชิงธุรกิจ TUBC 2012 ได้เปิดตัว "ชาเลนเจอร์” ซึ่งเป็นการแข่งขันเชิงธุรกิจรอบพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในประเทศไทยโดยเฉพาะ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ"ชาเลนเจอร์" โดยสามารถอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครผ่านทาง

หมดเขต: 
อา, 2012-08-12 18:00

The "PlayStation® Game & Apps Challenge 2012 in Asia" (PS GAC 2012)

The "PlayStation® Game & Apps Challenge 2012 in Asia" (PS GAC 2012)

The "PlayStation® Game & Apps Challenge 2012 in Asia" (PS GAC 2012) เปิดโอกาสห้ แฟนเกม PlayStation® และนักพัฒนาที่สนใจ เสนอไอเดีย สำหรับการสร้างเกม และแอปพลิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation ในอนาคต ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2012-07-18 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.