^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

ประกวดไอเดีย สร้าง mobile application AIS The StartUp Weekends 2013

“AIS The StartUp Weekends 2013″ โครงการประกวดไอเดียสร้าง Mobile Application ที่เปิดโอกาสให้แก่นักคิด นักสร้างสรรค์ และเหล่าผู้ประกอบการ โดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงพลังทางความคิด ความสามารถ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ระดับโลกและเรียนรู้การทำงาน

หมดเขต: 
อา, 2013-03-17 16:00

โครงการ ASA 101

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (***เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ) ร่วมส่งผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบัน จัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการผลงานนักศึกษา ในงานสถาปนิก’56 ภายใต้แนวความคิด “Bo

หมดเขต: 
พ, 2013-04-17 16:00

การประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 13 (ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน)

สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหา แนะนำ ส่งผลงานเข้ารับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า โ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดให้มีการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภู

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

โครงการประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1)

ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ เครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เชิญชวน ครูทั่วประเทศ/ครูฝึกสอน/บุคคลทั่วไป ประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award seaso

หมดเขต: 
อา, 2013-03-31 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2556

สำนักงาน ป.ป.ช.โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เชิญชวนสถานศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไ

หมดเขต: 
จ, 2013-06-10 16:00

ประกวด Digimedia Contest 2013

SIPA จัดประกวดแข่งขัน ดิจิทัลคอนเทนต์ Digimedia Contest 2013 โดยการส่งผลงานก็ส่งในส่วน Charecter Design, Story Board เรื่องราว concept เรื่องราว เพื่อให้คณะกรรมการ คัดเลือกผลงานที่จะไปรอบต่อไป คือ การทำ Trailer จากชิ้นงาน Concept ที่ได้ส่งมา ประมา

หมดเขต: 
ศ, 2013-03-15 16:00

ประกวดโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556

สสวท.ชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ(ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี เข้าร่วม ประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ในชุมชนอย่างยั่งยืน” (Innovation i

หมดเขต: 
ศ, 2013-03-15 16:00

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
อ, 2013-04-30 16:00

โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย

โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด จัดทำ โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปร

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.