^ Back to Top

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

ประกวด โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยทศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” ชิงรางวัลสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับมัธยมต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 30 โรงเรียนๆ ละ 3 คน ใน 11 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยนอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว ทางโครงการยังมุ่งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ด้วยการจัดค่ายเยาวชน “ค่ายเด็กปั้น” 3 วัน 2 คืน เสริมสร้างความรู้ ต่อยอดความคิด ให้เด็กที่ได้รับทุน นำไปพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “เด็กปั้น สร้างสรรค์ชุมชน สู่อนาคตยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล โดยโตโยต้า ลีสซิ่ง คาดหวังให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโรงการไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาของโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”
 • 5 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 24 - 26 มีนาคม 2558 กิจกรรม “ค่ายเด็กปั้น” ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558 ส่งผลงานเข้าประกวด
 • 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2558 ช่วงเวลาการทำโครงการของผู้ชนะการประกวด

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมสิทธิ์ในการเข้าค่ายอบรม

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 1-ม.3 เท่านั้น และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องเป็น สถานศึกษาของหน่วยงานรัฐบาล ในเครือของ สพฐ. เท่านั้น
 3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และใบสมัครต้องลงนามและประทับตราสถานศึกษาที่นักเรียนสังกัดอยู่

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

 1. รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.tlt.co.th/dekpun
 2. กรอกใบสมัคร พร้อมลายเซนต์ผู้ปกครองและครูให้ครบถ้วนตามที่ระบุในใบสมัคร
 3. ครูแนะแนวคัดเลือกนักเรียนร่วมโครงการ 3 คน พร้อมครูผู้ดูแล 1 ท่าน
 4. ครูส่งใบสมัครมาที่   

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
990 อาคารอับดุลราฮีม ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

สอบถามรายละเอียด

 • โทร. 02-634-6381
 • www.facebook.com/toyotaleasingdekpun
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
หมดเขต: 
15 ก.พ. 2015 10:00 to 20 ก.พ. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.