^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

ประกวดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา "รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร"

ประกวดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา "รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร"

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา "รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร" ชิงรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ. 2566

หมดเขต: 
ศ, 2023-01-06 16:30

ประกวดตั้งชื่อใหม่ "หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)"

ประกวดตั้งชื่อใหม่ "หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)"

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อใหม่ "หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)" ชิงรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2022-12-04 16:30

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้" ชิง

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-16 16:30

ประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก"

ประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก"

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

ประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียให้ผู้สูงอายุมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ "Young You…วัยเยาว์ยังอยู่" ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที่มีผู้ติดตามกว่

หมดเขต: 
อา, 2022-11-06 16:30

ประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) ขอชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดในโครงการ "คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้"

ประกวดในโครงการ "คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้" ชิงทุนการ

หมดเขต: 
ศ, 2022-10-07 16:30

ประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565

ประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 3-6 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565 ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2022-10-12 16:30

ประกวดพรรณไม้ ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2022"

ประกวดพรรณไม้ ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2022"

งานบ้านและสวนแฟร์ 2022 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพรรณไม้ ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2022" ชิงรางวัล

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-04 12:00

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

UddC ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีพัฒนาเมือง จากภาครัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ และประชาสังคม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 460,0

หมดเขต: 
อา, 2022-09-18 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.