^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

ประกวด B.A.D Student Workshop 2019

ประกวด B.A.D Student Workshop 2019

B.A.D ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชั้นปี 3-4 รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทอายุไม่เกิน 27 ปี หรือผู้ที่จบการศึกษาอายุไม่เกิน 27 ปี และทำงานใน Agency ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด B.A.D Student Workshop 2019 หัวข้อ "B.A.D Student X Supuercool true Cer

หมดเขต: 
พ, 2019-09-04 18:00

แข่งขัน "Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม

แข่งขัน "Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และ good factory ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุ

หมดเขต: 
อ, 2019-09-03 16:30

แข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019"

แข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019"

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019" ชิงทุนไปเรียนภาษาที่ญี

หมดเขต: 
จ, 2019-08-19 16:30

ประกวด "GSB Gen Campus Star 2019"

ประกวด "GSB Gen Campus Star 2019"

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ นิตยสาร Campus Star ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "GSB Gen Campus Star 2019" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็น Brand Ambrassader ให้กับธนาคารออมสิน และนิตยสาร Campus Star และโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิง

หมดเขต: 
อา, 2019-10-20 13:00

ประกวดแม่ลูกคู่เหมือน "The Crystal Mom&Kids Relation"

ประกวดแม่ลูกคู่เหมือน "The Crystal Mom&Kids Relation"

The Crystal ขอเชิญคู่แม่ลูก สมัครเข้าร่วมการประกวดแม่ลูกคู่เหมือน "The Crystal Mom&Kids Relation" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วย

ประเภทการประกวด
แม่ลูก ทั้งชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ

หมดเขต: 
จ, 2019-08-05 18:00

แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีส

หมดเขต: 
จ, 2019-08-19 16:30

ประกวด Young Supermodel Thailand 2019

ประกวด Young Supermodel Thailand 2019

Young Supermodel Thailand ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Young Supermodel Thailand 2019 ชิงเงินรางวัล มงกุฎ สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

หมดเขต: 
อ, 2019-08-20 16:30

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2019-07-22 16:30

ประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.

ประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.

องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษาอาชีวะศึกษา (ปวส.ขึ้นไป) และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส. ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 32,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-08-15 16:30

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2019-08-26 18:00

หน้า

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.