^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 23:30

ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3

ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 ชิงรางวัล

ระดับการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2022-02-01 16:30

ประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza"

ประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza"

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-17 (All day)

ประกวดนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ "เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา"

ประกวดนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ "เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา"

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดนักขับเคลื่

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021"

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และข

หมดเขต: 
พ, 2021-09-15 16:30

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021”

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021” เพื่อค้นหา influencer หน้าใหม่ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการนำเสนอออนไลน์จากผู้เช

หมดเขต: 
พ, 2021-09-29 16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 23:59

ประกวดโครงการเพื่อสังคม Taiwan Excellence “Sharing is Caring”

การประกวด: โครงการ Taiwan Excellence #Sharing is Caring

Taiwan Excellence เชิญชวน บุคคล สถาบัน องค์กร ที่ทำงานเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดที่ต้องการแก้ไข ประเด็นทางด้านสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “Sharing is Caring” โดยนำเสนอแนวคิด วิธีการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน และประเทศของตน ในด้านสังคมและ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

โครงการ YEEP ประกวด Pitching Challenge "ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”

โครงการ YEEP (Youth Engagement for Environmental Policy) ประกวด Pitching Challenge
สำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าร่วมเเข่งขัน Pitching Challenge เพื่อเสนอข้อพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะสิ่งเเวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 13,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร "ป
หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.