^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019" หัวข้อ ชี

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-29 16:00

ประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO"

ประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO"

AIS ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 20 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO" ชิงตำแหน่ง Brand Ambassador ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางแผ

หมดเขต: 
อ, 2019-03-05 16:00

ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019"

ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019"

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวั

หมดเขต: 
อา, 2019-03-03 16:00

ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 -

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:00

ประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application"

ประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application"

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมัครเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมของรางวัลจาก

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-21 16:00

ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019 (Season 2)

ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019 (Season 2)

MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019 (Season 2) ชิงเงินรางวัล มงกุฎ สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

หมดเขต: 
จ, 2019-09-30 16:00

ประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง”

ประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง”

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : Natural History Museum ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงรางวัล

รุ่นการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2019-01-12 12:00

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญโรงเรียน ส่ง Clip VDO เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” ชิงเงินรางว

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-04 16:00

ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest"

ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา (CentralPlaza Ramindra) ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest" ธีม "Christmas" พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2018-12-17 16:00

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2019"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2019"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
ศ, 2019-02-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.