^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-07-22 16:30

ประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.

ประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส.

องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษาอาชีวะศึกษา (ปวส.ขึ้นไป) และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส. ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 32,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2019-08-15 16:30

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 "National Mediation Competition 2019" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2019-08-26 18:00

ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ ดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงเงินสนับสนุน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

แข่งขัน "The Low Carboner Contest Season 2 – Low เปลี่ยน โลก"

แข่งขัน "The Low Carboner Contest Season 2 – Low เปลี่ยน โลก"

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Low Carboner Contest Season 2 – Low เปลี่ยน โลก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 (All day)

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ GNSS ASIA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand" ชิงเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-08-09 16:30

ประกวด "Kidsai Thailand Season 5"

ประกวด "Kidsai Thailand Season 5"

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Kidsai Thailand Season 5" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ สายสะพาย และเป็นศิลปินสังกัดค่า

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวด "Ari Young Sensation 2019 by The Crystal"

ประกวด "Ari Young Sensation 2019 by The Crystal"

Ari ร่วมมือกับ The Crystal ขอเชิญน้องๆ อายุ 6 - 8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Ari Young Sensation 2019 by The Crystal" ชิงรางวัล และโอกาสในการเป็น อาริ พรีเซ็นตอร์ รุ่นเยาว์

Deadline: 
Mon, 2019-06-03 18:00

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส

Deadline: 
Mon, 2019-07-01 16:30

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”

ศูนย์การค้า Bangkok Fashion Outlet ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet” ชิง Gift Vouchers Bangkok Fashion Outlet มูลค่ารวม 50,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-05-30 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.