^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส

หมดเขต: 
จ, 2019-07-01 16:30

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”

ศูนย์การค้า Bangkok Fashion Outlet ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet” ชิง Gift Vouchers Bangkok Fashion Outlet มูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-05-30 (All day)

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) และประกวดผลงานวิจัย (Research and Innovation) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัด

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดการแต่งกายแฟนซี "The Crystal Cartoon Fanclub Contest #SuperHero2"

ประกวดการแต่งกายแฟนซี "The Crystal Cartoon Fanclub Contest #SuperHero2"

ศูนย์การค้า The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ขอเชิญน้องๆ อายุ 2 - 14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายแฟนซี "The Crystal Cartoon Fanclub Contest #SuperHero2" พร้อมแสดงความสามารถพิเศษ ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล รวมมูล

หมดเขต: 
ส, 2019-04-20 16:00

ประกวด “เพื่อน SE-ED 1st Audition” สุดยอดนักอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ

ประกวด “เพื่อน SE-ED 1st Audition” สุดยอดนักอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ

SE-ED Book ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด “เพื่อน SE-ED 1st Audition” สุดยอดนักอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาทพร้อมโอกาสในการเป็น Brand Ambassador คนแรกของซีเอ็ด และสิทธิอ่านหนังสือฟรี

หมดเขต: 
อา, 2019-04-28 18:00

ประกวด "Plearnary Summer Kids Contest 2019"

ประกวด "Plearnary Summer Kids Contest 2019"

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Plearnary Summer Kids Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
น้องๆ ช่วงอายุ 4 - 12 ปี

หมดเขต: 
อ, 2019-04-02 16:00

ประกวด "KBank e-Girls the 10th Generation"

ประกวด "KBank e-Girls the 10th Generation"

ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญสาวๆ อายุ 19 - 25 ปี สมัครเข้า่วมการประกวด "KBank e-Girls the 10th Generation" ชิงผลตอบแทนรวมคนละกว่า 2 ล้านบาท และสัมผัสประสบการณ์เป็น Brand Ambassador ของธนาคารกสิกรไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี

หมดเขต: 
จ, 2019-06-10 16:00

ประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019

ประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019

กองประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture ขอเชิญผู้สนใจอายุ 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Mr.

หมดเขต: 
ส, 2019-07-06 16:00

ประกวด "The Crystal I dol Junior Contest 2019"

ประกวด "The Crystal I dol Junior Contest 2019"

The Crystal ขอเชิญน้องๆ อายุ 6 - 11 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "The Crystal I dol Junior Contest 2019" ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2019-03-11 16:00

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019" หัวข้อ ชี

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-29 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.