^ Back to Top

ประกวดโครงการ

กิจกรรม ประกวดในโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ

แข่งขัน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร | ท่องเที่ยวไทย คนรุ่นใหม่ ใจอาสา โครงการ “THE LITTLE BIG PROJECT”

ประกวด ท่องเที่ยวไทย คนรุ่นใหม่ ใจอาสา  โครงการ “THE LITTLE BIG PROJECT”

THE LITTLE BIG PROJECT เชิญชวนประกวด ท่องเที่ยวไทย คนรุ่นใหม่ ใจอาสา กับโครงการ “THE LITTLE BIG PROJECT” ชิงรางวัลท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครฟรี ตลอด 2 สัปดาห์ พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2013-04-21 11:20

ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'

Read Thailand

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เชิญชวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน' เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง และส่งเสริม ให้นักเรี

หมดเขต: 
ศ, 2013-05-31 16:00

การประกวดแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วม ประกวดแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา

หมดเขต: 
พฤ, 2013-05-30 16:00

ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวน นักเรียน เข้าร่วม ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นโครงงานใหม่ และมีความน่าสนใจ สร้างสรรค์และมีประโยชน์

หมดเขต: 
จ, 2013-06-03 16:00

ประกวดบันทึกข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม "The Best Bio Gang" เป็นการประกวดบันทึกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรายละเอียดของข้อมูลที่สามารถนำมาบันทึกเพื่อร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเ

หมดเขต: 
ศ, 2013-05-31 16:00

Thailand 5S Award 2013 ประกวดองค์กรที่ใช้ระบบ 5ส

ขอเชิญองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กรส่งผลการดำเนินงาน 5ส เข้าประกวด และเพื่อรับ Thailand 5S Award 2013

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2013-05-15 16:00

ประกวดโครงการ ‘ปัญญาชน...คนทำดี’

มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวน นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการ ‘ปัญญาชน...คนทำดี’ ใช้พลังแห่งการสร้างสรรค์ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมเสนอโครงการสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับ สาขาวิชาหรือห

หมดเขต: 
พ, 2013-07-31 16:00

ประกวดแผนงานความปลอดภัยระบบ รถไฟฟ้า MRT ปี 2

SAFETY PLAN ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนงานความปลอดภัยในระบบรถไฟ MRT กับหัวข้อ “การประเมิณความเสี่ยงและกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับกรณีอัคคีภัยกับระบบรถไฟฟ้า MRT” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2013-05-15 16:00

โครงการเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

Dtac จัดโครงการขึ้นมาสำหรับกลุ่มคนที่มีความฝัน ประเภทบุคคล/ประเภททีม ไม่จำกัด เพศ อายุ ที่มีความสนใจที่จะสร้างธุรกิจในโลกของเทคโนโลยี (Startup company) โดยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยทางโครงการ จะสนับสนุน ให้คำแน

หมดเขต: 
อ, 2013-04-30 23:59

ประกวดผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วม การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ระดับประเทศ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.