^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”

ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน"

ประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ชิง

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโ

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 17:00

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ภายใต้กิจกรรม อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้้า ปี

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

เกรียนศึกษา และ Young Filmmakers of Thailand ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอเชิญคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย" เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางเพศในรูปแบบใดก็ได้ ผู้เข้ารอบ 3 ทีม จะได้รับทุนผลิตงานทีมละ

หมดเขต: 
พ, 2015-09-30 16:00

ประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

ประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธ

หมดเขต: 
พ, 2015-11-11 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3 (2015) ในคอนเซ็ปต์ “โคกุเระบิโตะ”สำหรับคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 เยน พร้อมรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

หมดเขต: 
พ, 2015-09-30 16:00

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละ

หมดเขต: 
จ, 2015-11-16 16:00

ประกวด "The Style Moving Challenge"

The Style Moving Challenge

TOYOTA ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The Style Moving Challenge" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

กติกาการสมัคร The Style Moving Challenge

หมดเขต: 
จ, 2015-08-31 20:00

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
อา, 2015-08-02 05:03

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.