^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวดคลิปวีดีโอ "AIS The 5 Min Video Challenge" คอนเซ็ปต์ "Connecting Lives เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง"

ประกวดคลิปวีดีโอ "AIS The 5 Min Video Challenge" คอนเซ็ปต์ "Connecting Lives เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง"

AIS ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "AIS The 5 Min Video Challenge" คอนเซ็ปต์ "Connecting Lives เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และยังได้ลุ้นต่อที่ 2 ชิ

หมดเขต: 
ศ, 2016-09-09 16:00

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

หมดเขต: 
จ, 2016-10-10 16:00

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all”

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all”

หมดเขต: 
จ, 2016-10-17 16:00

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง สภากาชาดไทย ขอเชิญครู/อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”

หมดเขต: 
ศ, 2016-07-29 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

กรมศุลกากร ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกีย

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00

ประกวด WEB DESIGN AND MULTIMEDIA CONTEST "WMC 2016"

ประกวด WEB DESIGN AND MULTIMEDIA CONTEST "WMC 2016"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด WEB DESIGN AND MULTIMEDIA CONTEST "WMC 2016" ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 40,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

หมดเขต: 
จ, 2016-07-25 16:00

ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”

ประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย : Young Animator Contest หัวข้อ “Trust in Thailand” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน"

ประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน แนวคิด "สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ชิง

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

ประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "Software Park - WealthMagik Animation Award" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโ

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 17:00

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ภายใต้กิจกรรม อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้้า ปี

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.