^ Back to Top

ประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017”

ประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017” ชิงงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยมีเนื้อหาในคลิป ดังนี้

 1. ลักษณะนิสัยในการขับขี่ที่ปลอดภัย
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
 3. สะท้อนให้เห็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน/หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุ
 4. สะท้อนถึงการทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ห้ามแสดงถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาทิการให้เด็กเล็กที่เท้ายังไม่ถึงที่พักเท้าโดยสาร)        

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
 2. ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวจะต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาทีไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 คลิปทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)อยู่ในคลิปการนำเสนอโดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของสมาคมฯได้ในเว็บไซต์http://www.tmea.or.th/web/index.asp
 5. ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงโดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมให้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป
 6. ไฟล์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น
 7.  บันทึกภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวลงบนแผ่น CD/DVD โดยระบุชื่อผลงานและใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงานพร้อมทั้งใส่ชื่อ-ที่อยู่ /e-mail/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดทำ/ชื่อทีม/ชื่อผู้ร่วมทีมและส่งใบสมัครมาที่
  " สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
  เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อง D201/12
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย
  กรุงเทพฯ 10110 "
 8. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งวันที่ 5 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2560 โดยจะประกาศผลการตัดสินการประกวดไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.tmea.or.th และส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป

หมายเหตุ
ทุกๆผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

ประเภทรางวัล

 • ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. มี 5  รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล เกียรติยศ
 • ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไปมี 5  รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม

 • ดร.วิสูตร Mobile : 085-489-9793
 • คุณสุภมาศ / คุณกรรณิการ์ : โทรศัพท์ 02-229-3147
 • e-mail : tmea@tmea.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
05 ก.ย. 2017 10:00 to 20 พ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.