^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

แข่งขัน TOA the King of Wood ครั้งที่ 2 ชิง 1,000,000 บาท

เชิญร่วมแข่งขัน TOA the King of Wood ครั้งที่ 2 ปิดรับสมัคร 30 กค 54 ชิง 1,000,000 ชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้สมัครได้แล้ววันนี้...โทร 08 9024 0550

รอบคัดเลือกและรอบภูมิภาค
ภาค จังหวัด วันแข่งขัน สถานที่แข่งขัน
ภาคกลาง
1. กรุงเทพมหานคร6 – 7 ส.ค. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
2. สุพรรณบุรี20 – 21 ส.ค.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
3. ภาคใต้ สงขลา (หาดใหญ่) 3 – 4 ก.ย.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

หมดเขต: 
ส, 2011-07-30 (All day)

M-150 IDEOLOGY 2011

โครงการ M-150 IDEOLOGY เป็นความร่วมมือระหว่างเครื่องดื่ม M-150 โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความคิด และอุดมการณ์ ได้สร้างแหล่งผลิตพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มอบให้ผู้คนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

รูปแบบโครงการ

หมดเขต: 
ศ, 2011-08-05 (All day)

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ art4d จัดโครงการประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ

รายละเอียดการรับสมัคร

  ประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

  ร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

  การประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,620,000 บาท

  รับสมัครผลงาน

   การประกวดยุวทูตดาราศาสตร์ 2554 ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย - เกาหลี

   ในปัจจุบันวิชาการด้านดาราศาสตร์นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาวิทยาการระดับโลก เยาวชนไทยให้ความสนใจวิชาทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตได้จากความตระหนักและความตื่นตัวของคนไทยในการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น พายุสุริยะ สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก ฯลฯ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง รวมถึงความตื่นตัวในด้านว

   เปิดรับสมัครโครงการ Thailand ICT Awards 2011

   หมดเขต: 
   พ, 2011-06-15 (All day)

   โครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554

   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรียกชื่อย่อว่า “สวก.” เปิดเวทีแข่งขัน ประกวดแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสหรือเวทีให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

   หมดเขต: 
   พ, 2011-06-15 (All day)

   เชิญชวนน้องๆร่วมกิจกรรม Stabilo Memory Challenge 2011 อัจฉริยะความจำ นักต่อปากกา ชิงเงินรางวัลกว่า 3แสนบาท iPad2 และอื่นๆอีกมากมาย

   ปากกา Stabilo Point 88 (สตาบิโล พ้อยท์ 88) ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน ขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-19 ปี เข้าร่วมประลองความเป็นหนึ่งด้านไอเดียและความจำในการประกวด Stabilo Memory Challenge 2011 อัจฉริยะความจำ นักต่อปากกา ชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

   เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวด นำผลิตภัณฑ์ปากกา STABILO Point 88 หรือ Point 88 mini มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ

   หมดเขต: 
   พ, 2011-06-15 (All day)

   โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011)

   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ภายใต้โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากพ่อ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.

   ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

   ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

   โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
   พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด ปริมาณขยะและการนำขยะ หรือ ของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด

   หน้า

   Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

   Members Online

   There are currently 0 users online.