^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าอีสาน "Creative Thinking Contest 2014 หัวข้อ Smart Style : E-san Textiles"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Creative Thinking Contest 2014 หัวข้อ Smart Style : E-san Textiles"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าอีสาน "Creative Thinking Contest 2014 หัวข้อ Smart Style : E-san Textiles" ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

  • ประเภท Fashion
  • ประเภทสินค้า Life Style

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557

สอบถามรายละเอียดได้ที่

  • สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 043-202697, 089-7127126
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Orn Nimaji

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
29 ส.ค. 2014 10:00 to 30 ก.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.