^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1 โจทย์ของใช้ภายในบ้าน

Pantip Market ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1 โจทย์ของใช้ภายในบ้าน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นการนำวัสดุไอทีเหลือใช้ กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดริเริ่

หมดเขต: 
ศ, 2013-05-17 16:00

การประกวด 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ 2013

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ฉลองครบรอบ 100 ปี ด้วยการเปิดตัวการแข่งขัน 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ The Rockefeller Foundation Launches the 2013 Centennial Innovation Challenge เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขการดำรงชีวิตของแรงงานยากจนและมีชีวิตสุ่ม

หมดเขต: 
จ, 2013-04-01 16:00

HomePro Challenge IDEAS

HomePro Challenge IDEAS

โฮมโปร เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เสริมสร้างโอกาศในการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับโฮมโปรและมีรายได้จากธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุน สิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าที่ได้รับการผลิตและจำหน่ายส่วนแบ่

หมดเขต: 
อา, 2013-12-15 16:00

การแข่งขันรถไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cells Electric Car)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับภาคเอกชน เชิญชวน นักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการออกแบบ และสร้างรถไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cells Electric Car) และทำการแข่งขันแบบ Autocross โดยทีมแข่งขันต้องแส

หมดเขต: 
จ, 2013-03-18 16:00

ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน (นาโนคาร์บอน

หมดเขต: 
อ, 2013-03-05 16:00

โครงการประกวด ชุดบรรจุภัณฑ์อาหารแบบพร้อมบริโภค

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา เชิญส่งผลงานประกวดการออกแบบ "ชุดบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2013-03-15 16:00

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Heritage Inspired

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวน ทีมนักศึกษา ทีมนักออกแบบ ช่างหัตถกรรม หรือทีมผสม จำนวน 2 คนขึ้นไป ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Heritage Inspired ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสำหรับการใช้

หมดเขต: 
อ, 2013-03-12 16:00

ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เทียบเท่า ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวด "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2556

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ

หมดเขต: 
ศ, 2013-04-05 16:00

การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดให้มีการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภู

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.