^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิืทยาศาสต

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-11 16:00

ประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งเดียว"

ประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญนักคิดทั่วประเทศ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งเดียว" ชิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่่น อีกมากมาย

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “นวัตกรรมพลังงาน ยานยนต์ เมคคาทรอนิกส์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ สร้างรากฐานเทคโนโลยีไทยให้มั่นคง” ประกวดวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มห

หมดเขต: 
อ, 2013-09-10 23:56

ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานฯ หัวข้อ "เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (เสร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และ ปวส ปริญญาตรี โท และเอก) เข้าร่วม ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Design)

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Design)

จังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ องค์กรหรือหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (Ceramic Design) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เน้นการออกแบบจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดเชิ

หมดเขต: 
อ, 2013-09-10 00:50

ประกวด มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม กับวอลล์ ปี 3 หัวข้อ “ไดโนเสาร์ทะลุมิติ”

ประกวด มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม กับวอลล์ ปี 3 หัวข้อ “ไดโนเสาร์ทะลุมิติ”

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ ‘มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม’ ในหัวข้อ ‘ไดโนเสาร์ทะลุมิติ’ เพื่อเป็นพื

หมดเขต: 
ศ, 2013-09-20 16:00

ประกวด Honda Super Idea Contest 2013

 Honda Super Idea Contest 2013

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเขิญเยาวชน ทั้งชาย – หญิง จากทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ปี 2013 (Honda Super Idea Contest 2013) “ปลุกพลังคิดส์ พิชิตพลังฝัน” ชิงโล่พระ

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 18:00

ประกวดออกแบบ "HARNN Shopping Bag Design Competition"

HARNN Shopping Bag Design Competition

บริษัท หาญ คอนเซปส์ จำกัด เปิดโอกาสใหผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งไอเดียผ่านการนำเสนอ งานออกแบบ Shopping Bag Design Competition ปลดปล่อยความคิดให้รูปแบบของคุณ ผ่านงานสร้างสรรค์ ชิ้นงานของผู้ชนะเลิศ รับสิทธิร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำแบบถุงหิ้วมาผลิต HAR

หมดเขต: 
ศ, 2013-09-13 16:00

การแข่งขัน PANTIP ROBOT CONTEST 2013 ครั้งที่ 2

การแข่งขัน PANTIP ROBOT CONTEST 2013 ครั้งที่ 2

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ ร่วมกับ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน PANTIP ROBOT CONTEST 2013 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 หมดเขตส่งใบสมัคร 16 สิ

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-16 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.