^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

การประกวด 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ 2013

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ฉลองครบรอบ 100 ปี ด้วยการเปิดตัวการแข่งขัน 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ The Rockefeller Foundation Launches the 2013 Centennial Innovation Challenge เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขการดำรงชีวิตของแรงงานยากจนและมีชีวิตสุ่ม

หมดเขต: 
จ, 2013-04-01 16:00

HomePro Challenge IDEAS

HomePro Challenge IDEAS

โฮมโปร เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เสริมสร้างโอกาศในการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับโฮมโปรและมีรายได้จากธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุน สิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าที่ได้รับการผลิตและจำหน่ายส่วนแบ่

หมดเขต: 
อา, 2013-12-15 16:00

การแข่งขันรถไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cells Electric Car)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับภาคเอกชน เชิญชวน นักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการออกแบบ และสร้างรถไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cells Electric Car) และทำการแข่งขันแบบ Autocross โดยทีมแข่งขันต้องแส

หมดเขต: 
จ, 2013-03-18 16:00

ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน (นาโนคาร์บอน

หมดเขต: 
อ, 2013-03-05 16:00

โครงการประกวด ชุดบรรจุภัณฑ์อาหารแบบพร้อมบริโภค

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา เชิญส่งผลงานประกวดการออกแบบ "ชุดบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2013-03-15 16:00

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Heritage Inspired

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวน ทีมนักศึกษา ทีมนักออกแบบ ช่างหัตถกรรม หรือทีมผสม จำนวน 2 คนขึ้นไป ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Heritage Inspired ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสำหรับการใช้

หมดเขต: 
อ, 2013-03-12 16:00

ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เทียบเท่า ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวด "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2556

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ

หมดเขต: 
ศ, 2013-04-05 16:00

การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดให้มีการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภู

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards”

7 Innovation Awards เชิญชวน บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวนสมาชิก และนิติบุคคล เข้าร่วม ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” เพื่อส่งเสริมผลงานงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของ SMEs ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบา

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.