^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2555 หัวข้อ "สปีดโซล่าเซลล์…ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"

ประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2555 หัวข้อ "สปีดโซล่าเซลล์…ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน ประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2555 หัวข้อ "สปีดโซล่าเซลล์…ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" เนื

หมดเขต: 
ศ, 2012-09-28 16:00

ประกวดนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก เข้าร่วม ประกวดนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 170,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2012-11-15 16:00

Robinson Shopping Bag Design Contest - ถุงกระดาษลดโลกร้อน

Robinson  Shopping Bag Design Contest - ถุงกระดาษลดโลกร้อน

โรบินสัน ร่วมกับ นิตยสาร LIPS ขอเชิญ นักศึกษากลุ่มดีไซน์ออกแบบ ถุงกระดาษลดโลกร้อน Live Green ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร และโชว์ผลงานลงบนถุง shopping สำหรับใช้จริงในห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ

หมดเขต: 
ส, 2012-08-25 16:00

ประกวด "การออกแบบเชิงนวัตกรรม" Design Innovation Contest 2012

ประกวด การออกแบบเชิงนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เชิญชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเข้าร่วม ประกวด "การออกแบบเชิงนวัตกรรม" Design Innovation Contest 2012 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยมี 3 ประเภทร

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

การแข่งขันช่างสีช่างไม้ TOA the King of Wood 3 ชิงรางวัลรวม 1,000,000 บาท

การแข่งขันช่างสีช่างไม้ TOA the King of Wood 3

TOA เรียนเชิญช่างสีช่างไม้ ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละ 3 คน เข้าแข่งขัน TOA the King of Wood ครั้งที่ 3 การแข่งขันที่แสดงทักษะฝีมือในเชิงช่าง ตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

TOA King of Wood - โครงการประกวดออกแบบ ที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางแจ้ง(Outdoor Wooden Seating)

TOA King of Wood -  โครงการประกวดออกแบบ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวน นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแข่งขัน TOA The King of Wood Designer การประกวดออกที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางเเจ้ง (Outdoor Wooden Seating ) ภายใต้เเนวคิด Let's Share เก้าอี้พอเพียง เ

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

ประกวดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความคิดสร้า

หมดเขต: 
ศ, 2012-09-28 16:00

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

สาขาการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 12 แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

หมดเขต: 
พ, 2012-07-25 16:00

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวน นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี, นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Hardware และ S

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.