^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก "จันทบูร" จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ทั่วประเทศ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก "จันทบูร" จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ภูมิปัญญาไทยสายเลือดใหม่" ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองที่แตกต่าง เพื่

หมดเขต: 
อา, 2012-03-18 16:00

โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์ เพื่อการบริจาคดวงตา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชิงทุนการศึกษารวม หนึ่งแสนบาท

กำหนดการ

หมดเขต: 
พฤ, 2012-05-31 11:50

ประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย

ประกวดแนวคิดการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย

เชิญชวนผู้สนใจส่งประกวด "แนวคิดการส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองของไทย" โดยเสนอแนวความคิด และออกแบบระบบส่งเสริมการใช้จักรยานที่สามารถใช้ได้จริงในเมืองไทย ด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ งบประมาณ และกำลังเจ้าหน้าที่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท และโอกาสในการนำไปพัฒนาเพื่อใช้จริง

หมดเขต: 
พฤ, 2012-03-15 16:30

Tech fudge Challenge 2011!

Google Enterprise และ Salesforce.com Thailand local partner ผลักดันให้ผู้สนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และ Mobile Application ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมโครงการ “Tech Fudge Challenge 2011” โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 4) หรือปร

ประกวดออกแบบ สิ่งของในชีวิตประจำวัน เป็น “สิ่งช่วยชีวิตยามน้ำท่วมรุนแรง”

ต้องรอด

ดีไซน์ ฟอร์ ดีแซสเตอร์ กลุ่มคนที่รวมตัวกันจากต่างสาขาอาชีพ เพื่อร่วมหาทางป้องกัน และเตรียมรับมือ กับภัยพิบัติรุนแรงต่างๆรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชิญชวนบุคคลทั่วไป หรือทีมที่สนใจ เปลี่ยน “สิ่งของในชีวิตประจำวัน” เป็น “สิ่งช่วยชีวิตยามน้ำท่วมรุนแรง” โดยบุคคลทั่วไปสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง สิ่งช่วยชีวิตจะต้องสามารถแก้ปัญหาในด้านต่างๆอย่างน้อย 1 ในหัวข้อ คือ ที่อยู่อาศัย

ประกวดออกแบบ MACHINE ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4

บริษัท ยูเรกา ดีไชน์ จำกัด เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ใช้โปรแกรม SolidWorks ประกวดออกแบบ MACHINE ในโลกแห่งความจริงกับการออกแบบ MACHINE ในความคิดของคุณเป็นอย่างไร ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์หมายเลข 02-192-3737 ต่อ 205,210

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011)

Design Innovation Contest, DIC2011

การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011) จัดขึ้น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมห

ประกวดผลงานนวัตกรรม BAAC Innovation Awards 2011

ธ.ก.ส. ขอท้าทายผู้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าประกวด BAAC Innovation Awards 2011 ภายใต้หัวข้อ "สร้างค่า สร้างคน สร้างสังคม" ชิงรางวัลเงินสดรวมกว่า 420,000 บาท หมดเขต 15 ก.ย. นี้เท่านั้น

1.กลุ่มผู้ส่งผลงาน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มพนักงาน/ผู้ช่วยพนักงาน
1.2 กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

แบรนด์เจนปี 4 เวทีประชันพลังสมอง เพื่อนวัตกรรมแห่งอนาคต

ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ 2 ประเภท คือ

1. Innovation Inventor
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. Creative Arts

หมดเขต: 
พฤ, 2011-06-30 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.