^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก จากแสงอาทิตย์

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อแข่งขันในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2" เพียงรวมทีมกันมา 2-3 คน แล้วส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต

หมดเขต: 
ศ, 2013-07-05 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 (ThaiStar Packaging Awards 2013)

ThaiStar Packaging Awards 2013

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี การบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นต้องสามารถเทียบเคียงกับ

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-09 16:00

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556 หัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู
1. หลักการและเหตุผล

หมดเขต: 
ศ, 2013-07-05 16:00

ประกวดรางวัล "ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า"

ซิว กาญจนจารี

คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดรางวัล ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2556 ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ส่งผลงานวิจัย/นวัตก

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 16:00

การประกวดผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

การประกวดผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

การประกวดผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อตามรอยพระราชปณิธานในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียตริ "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พระองค์แรกของโลก ด้วยการส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดการพัฒนาและกา

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:00

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "KEEP UDON TIDY 2013"

KEEP UDON TIDY 2013

ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้เป็น "เก้าอี้" นั่งกลางแจ้ง ในกิจกรรม KEEP UDON TIDY 2013 ตอน Scrap Lap Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่านั่ง กลางแจ้ง” เพื่อชิงโล่รางวัล พร้อมทั้งเงินรางวัลรวมม

หมดเขต: 
พ, 2013-07-31 16:00

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4

THE 4th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2013

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายนิตยสาร "ฟอร์มูลา", คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS และโลกรถยนต์ ได้เตรียมจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30" ขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมย

หมดเขต: 
จ, 2013-07-01 16:00

ประกวด "โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2"

สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา จัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นให้ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงความสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง หรื

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-14 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556

ประกวดผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์และทำกิจกรรมที

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวดโครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2556 "DEGREE SHOWS 13"

ประกวดโครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2556 "DEGREE SHOWS 13"

Corporation 4d เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ประกวดสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ประจำปี 2556 "DEGREE SHOWS 13" ใน 7 สาขา Architecture, Interior, Product, Graphic, Animation, Fashion และ Jewelry หมดเขตส่งผลงาน : 30 มิถุน

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod