^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวด "การออกแบบเชิงนวัตกรรม" Design Innovation Contest 2012

ประกวด การออกแบบเชิงนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เชิญชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเข้าร่วม ประกวด "การออกแบบเชิงนวัตกรรม" Design Innovation Contest 2012 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยมี 3 ประเภทร

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

การแข่งขันช่างสีช่างไม้ TOA the King of Wood 3 ชิงรางวัลรวม 1,000,000 บาท

การแข่งขันช่างสีช่างไม้ TOA the King of Wood 3

TOA เรียนเชิญช่างสีช่างไม้ ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละ 3 คน เข้าแข่งขัน TOA the King of Wood ครั้งที่ 3 การแข่งขันที่แสดงทักษะฝีมือในเชิงช่าง ตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

TOA King of Wood - โครงการประกวดออกแบบ ที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางแจ้ง(Outdoor Wooden Seating)

TOA King of Wood -  โครงการประกวดออกแบบ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวน นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแข่งขัน TOA The King of Wood Designer การประกวดออกที่นั่งไม้สำหรับใช้งานกลางเเจ้ง (Outdoor Wooden Seating ) ภายใต้เเนวคิด Let's Share เก้าอี้พอเพียง เ

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

ประกวดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความคิดสร้า

หมดเขต: 
ศ, 2012-09-28 16:00

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

สาขาการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 12 แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

หมดเขต: 
พ, 2012-07-25 16:00

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวน นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี, นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Hardware และ S

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:30

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทานฯ

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ร่วมจัดการแ

หมดเขต: 
อา, 2012-07-01 16:00

Hoegaarden Different by Nature Design Contest 2012

Hoegaarden Different by Nature Design Contest 2012

Hoegaarden (ฮูการ์เดน) เชิญชวนผู้สนใจบุคคลหรือทีม อายุ 20 ขึ้นไป ประกวดออก​แบบสิ่งประดิษฐ์ ภาย​ใต้​แนวคิด "Different by Nature…สร้างความต่างให้ชีวิต ด้วยดีไซน์ใกล้ชิดธรรมชาติ" โดยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ สามารถทำให้ใกล้ชิดธรรมชาติ มาสร้าง ความ

หมดเขต: 
พ, 2012-06-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.