^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ร่วมแสดงผลงานไม่จำกัดประเภทด้านสิ่งแวดล้อม ทีวีรักษ์โลก 360 องศา SAVE THE WORLD EXPO 2014 ครั้งที่ 2

ทีวีรักษ์โลก 360 องศา SAVE THE WORLD EXPO 2014 ครั้งที่ 2

ทีวีรักษ์โลก 360 องศา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งผลักดันประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็น "วาระแห่งชาติ" จัดงาน ทีวีรักษ์โลก 360 องศา SAVE THE WORLD EXPO 2014 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "

หมดเขต: 
พ, 2014-01-01 16:00

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม KU SILK AWARDS ครั้งที่ 1

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม KU SILK AWARDS ครั้งที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม KU SILK AWARDS ครั้งที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน

หมดเขต: 
พฤ, 2014-01-09 16:00

ประกวดออกแบบ RECO Young Designer Competition 2013

RECO Young Designer Competition 2013 - ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ และประกวดออกแบบแฟชั่น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่ศึกษาอยู่ใน ระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ และประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO You

หมดเขต: 
ศ, 2013-12-20 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด

จังหวัดขอนแก่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด" ใน

หมดเขต: 
จ, 2013-11-18 16:00

ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4

ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4 - 4th Holcim Awards

มูลนิธิโฮลซิม : Holcim Foundation ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานด้านการก่อสร้าง สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ โฮลซิม อวอร์ดส ครั้งที่ 4 (4th Holcim Awards) 

หมดเขต: 
จ, 2014-03-24 14:00

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ประกวดแผนธุรกิจ และประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย KK RE Innovation Awards

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ (The Re

หมดเขต: 
จ, 2013-12-16 16:00

การประกวดกระทงและขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประกวดกระทงและขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดกระทงทุกชนิด และขบวนแห่ ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับใบสมัคร และส่งใบ สมัครจนถึง

หมดเขต: 
จ, 2013-11-11 16:00

ประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกวดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิืทยาศาสต

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-11 16:00

ประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งเดียว"

ประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญนักคิดทั่วประเทศ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งเดียว" ชิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่่น อีกมากมาย

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “นวัตกรรมพลังงาน ยานยนต์ เมคคาทรอนิกส์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ สร้างรากฐานเทคโนโลยีไทยให้มั่นคง” ประกวดวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มห

หมดเขต: 
อ, 2013-09-10 23:56

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.