^ Back to Top

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 (TPA Robot Contest Thailand Championship 2015) ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest 2015 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ปี ค.ศ.1993 โดย สมาคม-ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับเกียรติจาก NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION ให้เป็นผู้จัดการแข่งขัน ใช้กติกาและรูปแบบเหมือนในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2001 ทาง NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทุกปีที่ผ่านมา และเป็นสมาชิกของสหภาพวิทยุกระเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU) มีแนวคิดที่จะขยายโครงการนี้ให้แพร่หลายในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ABU Robot Contest จึงเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นทุกปี สำหรับการแข่งขันประจำปี 2558 ทาง Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU) ได้กำหนดให้สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ภายใต้ชื่อเกมการแข่งขันครั้งนี้ว่า ROBOMINTON

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกแบบวิจัยและพัฒนาด้าน Robotics ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ในการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
 • เพื่อผลักดันเทคโนโลยีด้าน Robotics ให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อคัดเลือก 16 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ABU ROBOT CONTEST THAILAND และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ABU ROBOT CONTEST ณ ต่างประเทศ

รางวัล / เกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2 รางวัล) 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • TPA Robot of the year 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กำหนดการแข่งขัน

 • ธ.ค. – 23 ม.ค. 58 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ผ่านทางเอกสารที่จัดส่งและ www.tpa.or.th/robot
 • ธ.ค. 57 ประกาศรายละเอียดกติกาการแข่งขัน
 • 23 ม.ค. 58 ปิดรับ Conceptual Drawing/Design การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
 • 3 ก.พ. 58 ประกาศผลทีมที่ผ่าน Conceptual Drawing / Design
 • 13 – 14 มิ.ย. 58 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558
 • 14 มิ.ย. 58 ประกาศผลผู้ที่รับรางวัล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทุกประเภท

ขั้นตอนการส่ง Conceptual Drawing / Design สามารถส่งได้ 4 ทาง คือ
1. นำส่งเองที่ ส.ส.ท. สุขุมวิท 29
2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง คุณณัฐวัฒิ ทองอ่อน ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. ส่งทางโทรสาร ที่เบอร์ 0-2259-9117
4. ส่งทางอีเมล์ Nattawat@tpa.or.th (ให้จัดทำเป็นรูปแบบรายงานอย่างเป็นทางการ หากส่งทาง E-mail ต้องจัดทำเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113 (08.30 – 17.00 น.)

หมดเขต: 
01 ธ.ค. 2014 10:00 to 23 ม.ค. 2015 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.