^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

รามคำแหง จัดประกวดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ร้อยกรอง และร้อยแก้ว ชิงรางวัลรวม 160,000 บาท หวังเปิดเวทีให้นักเขียนหน้าใหม่แจ้งเกิดในบรรณพิภพ ปลุกกระแสการอ่านการเขียนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดรับผลงานบัดนี้ถึง 30 กันยายน 2554

ความเป็นมา

ประกวดเล่าเรื่อง หนังสือคือแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 4

โครงการประกวดเล่าเรื่อง "หนังสือคือแรงบันดาลใจ" ครั้งที่ 4
รายละเอียดการประกวด

  1. เป็นการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่มีผลต่อความคิดของผู้เล่าอย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อ "เพราะหนังสือเล่มนั้น ฉันจึง..."
  2. หนังสือที่นำมาใช้ในการประกวดจะต้องไม่เป็นหนังสือที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือส่งเสริมความรุนแรง หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

ประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2554 "จดหมายถึงคนไทย 2061"

ประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทยปีนี้ เปิดแนวไซ-ไฟเขียนถึงคนไทยยุคหน้าปี 2061 อีกครั้งกับเทศกาลเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย 2554” ไปรษณีย์ไทยเปิดแนวไทม์แคปซูลให้ คนไทยเขียนถึงคนไทยในอีก 50 ปีข้างหน้า ใครเขียนดีมีรางวัลเงินสดรวมเกือบแสน พร้อมเก็บผลงานใส่หอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อ่านกัน

ประกวดคำขวัญอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจ ส่งคำขวัญเข้าประกวด

หลักเกณฑ์ของคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวด
เป็นคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวดแต่งขึ้นเอง เป็นคำคล้องจองจำนวนไม่เกิน 18 พยางค์

ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท

รายละเอียดการประกวดเรียงความ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
จ, 2011-05-30 (All day)

การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย" โดยให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถ ในด้านทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท

การประกวดระดับจังหวัด
ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประกวดเรียงความ เรื่องเล่า "ฝาก อย. เตือนภัย"

กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” ในโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความงามมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย.

ประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง ที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมหานครแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1

หมดเขต: 
ส, 2011-04-30 (All day)

การประกวดเรียงความเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเรียงความ เข้าประกวด เนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อ
“ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล” (Combat drug resistance – No action today, no cure tomorrow)

2. ประเภทการประกวด

ประกวดเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ เวที "มติชนสุดสัปดาห์"

นิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" มีความประสงค์จะสนับสนุนและกระตุ้นให้แวดวงวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ ตื่นตัว มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ จึงจัดโครงการประกวดเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ขึ้น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท โดยมี กติกา ดังนี้

ประเภทเรื่องสั้น

  1. ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4
หมดเขต: 
อ, 2011-05-31 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.