^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

Love Comic Contest พลังแห่งรัก พลังหยุดความรุนแรง

สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club ขอเชิญเพื่อนๆร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ในหัวข้อ "พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง"

ประเภทการประกวด
ประเภทที่ 1 ประเภทนิทานสั้นสำหรับเด็ก

ประเภทที่ 2 ประเภทเรื่องการ์ตูนภาพ

ประเภทที่ 3 ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น

ประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง การเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3

จังหวัดนครพนม จัดประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง การเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 นครพนม- คำม่วน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 15,000บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง

รามคำแหง จัดประกวดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ร้อยกรอง และร้อยแก้ว ชิงรางวัลรวม 160,000 บาท หวังเปิดเวทีให้นักเขียนหน้าใหม่แจ้งเกิดในบรรณพิภพ ปลุกกระแสการอ่านการเขียนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดรับผลงานบัดนี้ถึง 30 กันยายน 2554

ความเป็นมา

ประกวดเล่าเรื่อง หนังสือคือแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 4

โครงการประกวดเล่าเรื่อง "หนังสือคือแรงบันดาลใจ" ครั้งที่ 4
รายละเอียดการประกวด

  1. เป็นการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่มีผลต่อความคิดของผู้เล่าอย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อ "เพราะหนังสือเล่มนั้น ฉันจึง..."
  2. หนังสือที่นำมาใช้ในการประกวดจะต้องไม่เป็นหนังสือที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือส่งเสริมความรุนแรง หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

ประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2554 "จดหมายถึงคนไทย 2061"

ประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทยปีนี้ เปิดแนวไซ-ไฟเขียนถึงคนไทยยุคหน้าปี 2061 อีกครั้งกับเทศกาลเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย 2554” ไปรษณีย์ไทยเปิดแนวไทม์แคปซูลให้ คนไทยเขียนถึงคนไทยในอีก 50 ปีข้างหน้า ใครเขียนดีมีรางวัลเงินสดรวมเกือบแสน พร้อมเก็บผลงานใส่หอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อ่านกัน

ประกวดคำขวัญอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจ ส่งคำขวัญเข้าประกวด

หลักเกณฑ์ของคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวด
เป็นคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวดแต่งขึ้นเอง เป็นคำคล้องจองจำนวนไม่เกิน 18 พยางค์

ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท

รายละเอียดการประกวดเรียงความ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
จ, 2011-05-30 (All day)

การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย" โดยให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถ ในด้านทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท

การประกวดระดับจังหวัด
ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประกวดเรียงความ เรื่องเล่า "ฝาก อย. เตือนภัย"

กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” ในโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความงามมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย.

ประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง ที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมหานครแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1

หมดเขต: 
ส, 2011-04-30 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.