^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.

หมดเขต: 
จ, 2012-12-31 16:00

ประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 9 ปี 2555

ประกวดวรรณกรรมเยาวชน

นานมีบุ๊คส์ เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าประกวด ในโครงการ ประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 9 ปี 2555 ผลงานประกวดจะต้องเหมาะสมกับเยาวชน อายุ 12 - 18 ปี โดยส่งต้นฉบับ ความยาว 75 - 130 หน้า ประเภทละไม่เกิน 2 เรื่อง พิมพ์ลงบนกระดาษ

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร ชิงรางวัลรวม 20,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ ผลงานเพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เชิญชวน บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์, ผลงานเพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นสัญลักษณ์ของงาน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

ส่งผลงาน วันนี้ - วันที่ 30 มีนาคม 2555

หมดเขต: 
ศ, 2012-03-30 16:00

ประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ "สุดชีวิต"

mali publishing award 2555

โครงการ mali publishing award 2555 เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม ประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "สุดชีวิต" ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกา

หมดเขต: 
ส, 2012-03-31 16:00

ประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ การแพทย์แผนตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนในทัศนะของท่าน

คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ร่วมส่งประกวดเรียงความ หัวข้อ "การแพทย์แผนตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนในทัศนะของท่าน" ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

โครงการประกวดเรียงความในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
1. ชื่อโครงการ

หมดเขต: 
อา, 2012-03-25 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และสโลแกน บริษัทในเครือศิริกรุ๊ปฯ

บริษัทในเครือศิริกรุ๊ปฯ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และสโลแกน บริษัทในเครือศิริกรุ๊ปฯ ปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวม 16,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2012-03-05 18:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านเรา"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญชวน ผู้สนใจทั่วไปที่มี ภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกวดเรียงความ "คิดถึงเรื่องดี ๆ ที่ น่าจดจำ" เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ ชิงเงินรางวัลรวม 270,000 บาท

1. หัวข้อการประกวด "เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา"

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวดบทความพร้อมภาพประกอบ หัวข้อ "ช้างไทย ในใจหนู"

วันช้างไทย (วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี) ชมรมฅนรักษ์ช้างป่า ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตรหลาน อายุไม่เกิน 13 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดบทความพร้อมภาพประกอบหัวข้อ "ช้างไทย...ในใจหนู" เพื่อปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า (ช้างป่า) ชิงทุนการศึกษารวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

  หมดเขต: 
  พฤ, 2012-03-01 16:00

  ประกวดหนังสั้น เรื่องสั้น โครงการ "เล่าเรื่องโกง"

  ประกวดหนังสั้น เรื่องสั้น

  โครงการ "เล่าเรื่องโกง" ขอเชิญชวน ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน และมีใจต่อต้านการโกงหรือคอรัปชั่น โดยส่งเรื่องย่อ หรือเรื่องสั้น ที่สร้างค่านิยมต่อสังคมไทยให้เท่าทันโกง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการโกง (การคอรัปชั่น) ที่เป็นปัญหา เรื้อรัง ภายในวันที่ 20 กุมภ

  หมดเขต: 
  จ, 2012-02-20 16:00

  หน้า

  Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.