^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดหนังสั้น เรื่องสั้น โครงการ "เล่าเรื่องโกง"

ประกวดหนังสั้น เรื่องสั้น

โครงการ "เล่าเรื่องโกง" ขอเชิญชวน ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน และมีใจต่อต้านการโกงหรือคอรัปชั่น โดยส่งเรื่องย่อ หรือเรื่องสั้น ที่สร้างค่านิยมต่อสังคมไทยให้เท่าทันโกง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการโกง (การคอรัปชั่น) ที่เป็นปัญหา เรื้อรัง ภายในวันที่ 20 กุมภ

หมดเขต: 
จ, 2012-02-20 16:00

ค่าย "อ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต" สิบเอ็ดวันที่จะเขียนชีวิตใหม่!

นี่คือค่าย อ่าน-เขียน ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ค่ายแรกและค่ายเดียวที่ไม่สอนให้คุณเขียนเก่ง!

หมดเขต: 
ศ, 2012-03-30 12:08

ประกวดออกแบบภาพและข้อความส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบภาพพร้อมข้อความส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (ใช้สกรีนลงบนเสื้อยืด) เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว

หมดเขต: 
ศ, 2012-03-23 16:00

โครงการประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2555

ไปรษณีย์ไทย เชิญชวน เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2555 เขียนจดหมายถึงนักกีฬาที่คุณชื่นชอบ เพื่อบอกว่า "กีฬาโอลิมปิกมีความหมายอย่างไรกับคุณ" ชิงทุนการศึกษา 12,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2012-02-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย วาดภาพ บทกวี ในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม"

ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพ ประกวดบทกวี

สมาคมนิยมไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยสยาม เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพ และ บทกวี ในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมากกว่าแสนบาท

กิจกรรมก่อนวันงาน

หมดเขต: 
จ, 2012-02-20 16:00

ประกวดคำขวัญบริษัท ชิงทุนเรียนฟรีประเทศอังกฤษ

Inter Academic Advisor เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประกวดคำขวัญบริษัท พร้อมระบุประเทศ และเหตุผลที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ ไม่จำกัดความยาว ชิงทุนเรียนฟรี ประเทศอังกฤษ และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2012-03-10 09:48

ประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจ และประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ

ประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจ และประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช อันเกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุ สามเณร ในโครงการ “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”

หมดเขต: 
พ, 2012-02-15 16:30

ประกวดเขียนเรียงความเรื่อง"ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการใช้หนังสือเรียนแม็ค หรือบริการดีๆ ที่คุณเคยได้รับจากครูอาจารย์โรงเรียนกวดวิชาแม็ค "

แผนกส่งเสริมการตลาด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการแจกบัตรรับประทานอาหารในเครือโออิชิฟรี เพียงคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเคยใช้ผลิตภัณฑ์แม็ค หรือเคยใช้บริการจากโรงเรียนกวดวิชาแม็ค อย่ารอช้าจับปากกาขึ้นมา แล้วเขียนเล่าประสบการณ์ที

หมดเขต: 
อ, 2012-01-31 16:30

(ขยายเวลารับผลงาน) การประกวดงานเขียนเยาวชน "การศึกษาที่ฉันต้องการ"

เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย โครงการธรรมวรรณศิลป์ฯ จึงได้ขยายเวลารับผลงานออกไปจนถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเอื้อโอกาสให้เยาวชนผู้ประสบภัยได้รับทุนการศึกษาเพื่อสังคมไทยในวันหน้า

หมดเขต: 
อ, 2012-02-14 16:30

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หัวข้อ จิตสาธารณะ

ราชบัณฑิตยสถาน เชิญชวนผู้สนใจ ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หัวข้อ “จิตสาธารณะ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ สำนวนที่ชนะการประกวด ราชบัณฑิตยสถานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชาประจำพุทธ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.