^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกวดเรียงความ เรารักในหลวง…ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เรารักในหลวง...ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

หมดเขต: 
อ, 2010-03-30 (All day)

โครงการเยาวชน รู้รอดปลอดภัย

การประกวดเขียนเรียงความ และประกวดวาดภาพ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา และโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ประกวดคำขวัญ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กระทรวงคมนาคม จัดโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

กระทรวงคมนาคม จัดโครงการประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท พร้อมของรางวัลอีกมากมาย เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2553

ประกวดภาพถ่าย และการประกวดเรียงความ โครงการร่วมอนุรักษ์ เขาคอหงส์

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และการประกวดเรียงความ ในโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ หัวข้อ "ต่อลมหายใจเขาคอหงส์" หมดเขต 14 พฤษภาคม 2553

1.หัวข้อภาพถ่าย

ประกวดโลโก้และข้อความเชิญชวนท่องเที่ยวเมืองหัวหิน

การประกวดโลโก้ และข้อความเชิญชวนท่องเที่ยวเมืองหัวหิน ในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลเมืองหัวหินขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลเงินสดและถ้วยเกียรติยศ มีรายละเอียดดังนี้

เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ครั้งที่ 7

เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด ครั้งที่ 7

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานเขียนหนังสือ ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด" ครั้งที่ 7 ประจำ ปี 2553 ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งการประกวดหนังสือ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”ครั้งนี้ แบ่งประเภท

IDEO Mascot Contest 2010

IDEO Mascot Contest 2010

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัด IDEO Mascot Contest ประกวด 2 ประเภท ท่านที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทั้ง IDEO Mascot Name และ IDEO Mascot Name ประเภทละ 1 ชิ้นเท่านั้น

ประกวดคำขวัญ และสิ่งประดิษฐ์อัคคีภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 352 หน่วยงาน ดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และสถานประกอบการ พร้อมจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมกลไกการคิด และประดิษฐ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

ประกวดเรียงความ เรารักในหลวง ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ เรารักในหลวง ตามรอยพ่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกในการอ

การประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12

คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว และบริษัท ปตท.

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.