^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ วันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 16 ธ.ค.

หมดเขต: 
พ, 2009-12-16 (All day)

ประกวดบทความออนไลน์ เรื่องฮาๆ ที่ฮาไม่ออก Ink Tank

ประกวดบทความออนไลน์ “เรื่องฮาๆ ที่ฮาไม่ออกกับ Ink Tank” ชิงรางวัลเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage และหมึกแท้ใช้ฟรีตลอดปี

ประกวดเรียงความ หัวข้อ โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี

ประกวดเรียงความหัวข้อ “โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ

ประกวดงานเขียนในโครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งบทความเข้าประกวดงานเขียน ในโครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนักธุรกิจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552

ประกวดคำขวัญ ประจำกรุงเทพมหานคร 2552

กทม.จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพมหานคร เฟ้นหาคำขวัญที่บ่งบอกเอกลักษณ์ และความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วประเทศ และนานาชาติ ชวนนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วพื้นที่ ร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด 1 - 30 พ.ย.

หมดเขต: 
จ, 2009-11-30 (All day)

ประกวดนวนิยาย รางวัล สุภัทร สวัสดิรักษ์ พุทธศักราช 2552

นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ จัด "การประกวดนวนิยาย รางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์" ขึ้น ในพุทธศักราช 2552 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม ส่งผลงานวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย ไม่จำกัดแนวเรื่อง

ประกวดเรื่องสั้น ชิงรางวัลอิวากิ

คุณ ยูจิโร อิวากิ นักแปล นักเขียน ชาวญี่ปุ่น ผู้แปลวรรณกรรมไทยเป็นญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ขอเชิญชวนท่าน นักเขียน นักอ่าน และ ผู้สนใจ ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด เพื่อ ชิงรางวัลอิวากิ

ประกวดวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552

ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ โดยนางสุกัญญา ชลศึกษ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง เห็นสมควรให้มี การประกวดวรรณกรรม เพื่อการรับ รางวัลสุภาว์เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๕

ประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2553

ประกวดงานเขียน รางวัล นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

โครงการ ประกวดงานเขียน รางวัล นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายการตลาดและ สื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม บริษัทอมรินท

หมดเขต: 
จ, 2009-11-30 (All day)

ประกวดวรรณกรรม ประเภทสารคดี โครงการ รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ครั้งที่ 2

วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลาก รูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มี เรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง และงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ผู้อ่านให้ความสนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริง ที่สร้างสรรค์จากมุมม

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.