^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ, วาดภาพ, เขียนเรียงความ หัวข้อ "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก" ชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

ประกวดถ่ายภาพ, วาดภาพ, เขียนเรียงความ หัวข้อ "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก"

คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก,สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนเยาวชน ระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษา สมัครร่วมประกวดแสดงฝีมือในการ ถ่ายภาพ, วาดภาพ, เขียนเรียงความ ในหัวข้อ "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก" ชิงโล่ประทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ และรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ร่วมส่งใบสมัครกันได้แล้ว ส่งผลงานของตนเองให้คณะกรรมการการจัดงาน ก่อน 30 มิถุนายน 2556

หัวข้อการประกวด : วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ให้ความสนใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • เป็นการเปิดโอกาส และส่งเสริมให้เด็ก ได้พัฒนาศักยภาพต่างๆ ของตนเอง และอาจนำไปเป็นอาชีพในอนาคต
  • เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับพระพุทธศาสนา

ระยะเวลาโครงการ

  • ระหว่าง 21 พฤษภาคม 56 – เดือนกรกฎาคม 56
  • กำหนดส่งผลงาน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน
  • ประกาศผลช่วงกลางเดือนกรกฎาคม มารับรางวัลที่วัดสระเกศฯ

รางวัล : ชิงโล่ประทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และทุนการศึกษา รวมกว่า 300,000 บาท

ผลงานที่ส่ง :

  1. ภาพถ่าย ขนาด 4X6 นิ้ว หรือ ไฟล์ภาพถ่าย (สกุล JPG) ใส่ ซีดี CD พร้อมคำอธิบายพอสังเขป
  2. ภาพวาด ขนาด A2 (16.54 x 23.39 นิ้ว) ฟรีสไตล์ พร้อมคำอธิบายพอสังเขป
  3. เรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวเอง

ส่งผลงานได้ที่ : ศูนย์บริการข้อมูล บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 1003 ถนน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 02-242-4499

รางวัลการประกวด ทุกประเภท
รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 20000 บาท,
รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 10000 บาท,
รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 5000 บาท,
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3000 บาท
(ประเภทละ 5 รางวัล)

ประกาศผลและรับข้อมูลข่าวสาร: ทางจริยธรรม แอพฯ Jariyatam Application หรือ
www.jariyatam.com หรือ www.watsraket.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พระ Prasong Saengaun
เผยแพร่ : www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2013 10:00 to 29 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod