^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดผลงานเขียนจุดประกาย อวอร์ดส’ 52

จากความสำเร็จในการจัดโครงการ “จุดประกายอวอร์ดส์’ 51” เมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และเหล่านักเขียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทางหนังสือพิมพ์ฯ จึงเกิดแนวคิดในการจัดโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “จุดปร

การแข่งขัน ประกวดร้องเพลง เขียน ท่องบทประพันธ์ร้อยกรอง และเล่านิทานภาษาจีน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 3” จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ขอ เชิญนักเรียน ม.ปลายและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 3” (RSU CHINESE NEW YEAR FAIR 2010) จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิท

ประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7”

โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7” ปี 2553

โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7” ปี 2553 โดยการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวนิยายสำหรับเยาวชน และสารคดีสำหรับเยาวชน รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท หมดเขต 30 เมษายน 2553

ประกวดบทความครูดนตรีในดวงใจ 2553

จัดโดยสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

ขอเชิญท่านที่สนใจทั้งระดับประถม, มัธยม, อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป เขียนบทความประกวดชิงรางวัล เรื่อง “ครูดนตรีในดวงใจ”

ประกวดเรียงความ คุณภาพนมโรงเรียน คุณภาพนักเรียนไทยส่งเสริมการเรียนรู้

ประกวดเขียนเรียงความ ไทยเดนมาร์ค

ขอเชิญนักเรียนวัยดื่มนม เข้าร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “คุณภาพนมโรงเรียน คุณภาพนักเรียนไทย ส่งเสริมการเรียนรู้” ชิงทุนการศึกษา รางวัลรวมมูลค่า กว่า 20,000 บาท

ประกวด Blog คนรุ่นใหม่ รักไอที ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมประกวด Blog ส่วนตัว ของน้องๆผ่าน U-Net ซึ่งเป็น Blog ส่วนตัวของสมาชิก UTown โดยเน้นเนื้อหาใน Blog เกี่ยวกับความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน ความรู้ทางด้านไอที ความรู้หรือเทคนิคการเรียนวิชาต่างๆ โดยน้องๆจะต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์แล้วนำมาโพสต์

ประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ วันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 16 ธ.ค.

หมดเขต: 
พ, 2009-12-16 (All day)

ประกวดบทความออนไลน์ เรื่องฮาๆ ที่ฮาไม่ออก Ink Tank

ประกวดบทความออนไลน์ “เรื่องฮาๆ ที่ฮาไม่ออกกับ Ink Tank” ชิงรางวัลเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage และหมึกแท้ใช้ฟรีตลอดปี

ประกวดเรียงความ หัวข้อ โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี

ประกวดเรียงความหัวข้อ “โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ

ประกวดงานเขียนในโครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งบทความเข้าประกวดงานเขียน ในโครงการนักเขียนรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนักธุรกิจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.