^ Back to Top

ประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"

ประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 280,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เชื่อมโยงคุณลักษณะของอุทธยานธรณีและซากดึกดำบรรพ์กับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในเขตจังหวัดนครราชสีมา
 3. มีชิ้นงานทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินด้านวาดภาพ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การประพันธ์เพลง และการรังสรรค์เมนูอาหาร จากการประกวดแข่งขัน
 4. มีสื่อจากผลการประกวดเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและอุทยานธรณีต่อไป
 5. สร้างการรับรู้ รู้จัก พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและอุทยานธรณีแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมจากการประกวดแข่งขันทั้ง 4 ประเภท และจากสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ

ประเภทการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม

 1. การประกวดแข่งขันการประพันธ์เพลง ในหัวข้อ “อุทธยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก” ชิงเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 2. การประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “ไดโนเสาร์โคราชและสภาพแวดล้อมบรรพกาล” ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 4. การประกวดแข่งขันรังสรรค์เมนูอาหาร เพื่อการสื่อสาร Khorat Geopark ชิงเงินรางวัลกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแบ่งการประกวดแข่งขันฯ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • ประเภทอาหารคาว
 • ประเภทอาหารหวาน
 • ประเภทอาหารของฝาก
 • ประเภทเครื่องดื่ม

กำหนดระยะเวลา

 1. รับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดการสมัครในแต่ละประเภทการแข่งขัน ใน contest.nrru.ac.th หรือ www.khoratfossil.org/contest และ www.facebook.com/KhoratGeopark
 2. รายการประกวดแข่งขันที่มีรอบคัดเลือก ได้แก่ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การประพันธ์เพลง และการสังสรรค์เมนูอาหาร ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 8 กันยายน 2560 contest.nrru.ac.th หรือ www.khoratfossil.org/contest และ www.facebook.com/KhoratGeopark
 3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 ประเภทการแข่งขัน จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ลานการแสดงชั้น G บริเวณ ไอเฟลสแควร์ ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 โคราช ดูกำหนดการเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ในข้อมูลการแข่งขันแต่ละประเภท

รางวัล

 1. เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 280,000 บาท
 2. โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 3. เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หมายเลขโทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1619
 • คุณนฤพร หมายเลขโทรศัพท์ 044-251-107 ต่อ 1602
 • อ.ณภัค คณารักษ์เดโข หมายเลขโทรศัพท์ 081-877-5993
 • อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม หมายเลขโทรศัพท์ 095-605-7324
 • ทาง e-mail: khoratpaleontopolis@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณถิรายุ / โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark

Total Prize Money: 
280,000 Baht
Deadline: 
31 Jul 2017 10:00 to 25 Aug 2017 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.