^ Back to Top

ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร

รวมประกวด แข่งขันทำอาหาร เพื่อให้ผู้สนใจสร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม

แข่งขันทำอาหาร "โครงการ Would Wide Wow ข้าวเหลืองปะทิว"

แข่งขันทำอาหาร "โครงการ Would Wide Wow ข้าวเหลืองปะทิว"

วัยทีนพลังคิดบวก โรงเรียนปะทิววิทยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร "โครงการ Would Wide Wow ข้าวเหลืองปะทิว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 14,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2023-12-20 16:30

แข่งขันทำอาหาร "Lotus’s Prive’ Family Cooking Battle : ศึกรวมพลังยกครัว"

แข่งขันทำอาหาร "Lotus’s Prive’ Family Cooking Battle : ศึกรวมพลังยกครัว"

Lotus's Privé ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 12 ปี จับคู่ผู้ปกครอง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร "Lotus’s Prive’ Family Cooking Battle : ศึกรวมพลังยกครัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-09-25 16:30

แข่งขัน "ตราแม่ครัว เมนู 4 ภาค ครีเอเตอร์ชาเล้นจ์"

แข่งขัน "ตราแม่ครัว เมนู 4 ภาค ครีเอเตอร์ชาเล้นจ์"

ตราแม่ครัว ขอเชิญผู้สนใจ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน "ตราแม่ครัว เมนู 4 ภาค ครีเอเตอร์ชาเล้นจ์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest"

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sat, 2023-07-15 16:30

แข่งขัน "การปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศ ในโอกาส S&P ครบรอบ 50 ปี"

แข่งขัน "การปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศ ในโอกาส S&P ครบรอบ 50 ปี"

S&P ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "การปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศ ในโอกาส S&P ครบรอบ 50 ปี" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 (All day)

แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย

แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2023-06-15 16:30

ประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

ประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2023-06-15 16:30

แข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2023"

แข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2023"

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วมกับ The Food School Bangkok ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปร

Deadline: 
Thu, 2023-06-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023"

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023" Theme "Tomorrow Food Innovation" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

Deadline: 
Mon, 2023-02-20 16:30

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2023-02-28 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร

Members Online

There are currently 0 users online.