^ Back to Top

ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร

รวมประกวด แข่งขันทำอาหาร เพื่อให้ผู้สนใจสร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม

แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย

แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2023-06-15 16:30

ประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

ประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-06-15 16:30

แข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2023"

แข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2023"

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วมกับ The Food School Bangkok ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-06-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023"

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร ปีที่ 15 "FoSTAT Food Innovation Contest 2023" Theme "Tomorrow Food Innovation" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

หมดเขต: 
จ, 2023-02-20 16:30

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

ประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย"

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "เมนูอาหารปลอดภัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวด "Thai Taste Therapy Challenge Ep.2"

ประกวด "Thai Taste Therapy Challenge Ep.2"

Thai Taste Therapy ร่วมกับ เวิลด์แก๊ส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Thai Taste Therapy Challenge Ep.2" หัวข้อ "Food Innovation" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2022-10-15 16:30

แข่งขันสุดยอดเชฟ "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022" ครั้งที่ 26

แข่งขันสุดยอดเชฟ "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022" ครั้งที่ 26

สมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ขอเชิญเหล่าเชฟ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022" ครั้งที่ 26 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

ประกวดสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคต ภายใต้แนวคิด BCG ในคอนเซ็ปต์ "Plate to Planet"

ประกวดสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคต ภายใต้แนวคิด BCG ในคอนเซ็ปต์ "Plate to Planet"

โครงการ Future Food for Sustainability ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคต ภายใต้แนวคิด BCG ในคอนเซ็ปต์ "Plate to Planet" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

แข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022"

แข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022"

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในคณะที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศ

หมดเขต: 
พ, 2022-05-11 05:30

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st" ชิงทุนการศึกษามูลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร

Members Online

There are currently 0 users online.