^ Back to Top

ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร

รวมประกวด แข่งขันทำอาหาร เพื่อให้ผู้สนใจสร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

แข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "SSRU We Chef's Thailand 1st" ชิงทุนการศึกษามูลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดเมนูอาหาร "โครงการค้นหาเมนูกุนเชียงเจ๊หงษ์ฟิวชัน"

ประกวดเมนูอาหาร "โครงการค้นหาเมนูกุนเชียงเจ๊หงษ์ฟิวชัน"

กุนเชียงเจ๊หงษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเมนูอาหาร "โครงการค้นหาเมนูกุนเชียงเจ๊หงษ์ฟิวชัน" ชิงผลิตภัณฑ์เจ๊หงษ์

หมดเขต: 
จ, 2021-11-15 16:30

ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

ประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2021 ภายใต้หัวข้อ “Story of Four Regions บอกเล่าตำนานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น”

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-15 16:30

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”

Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "Central Food Retail Innovation Contest - Innovative Sustainable Food and FMCG" ชิงเงินรางวั

หมดเขต: 
อา, 2020-11-15 16:30

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-15 17:00

ประกวดเมนูอาหาร "โครงการเฟ้นหา เมนูเด็กหอเด็ดเด็ด กับกุนเชียงเจ๊หงษ์"

ประกวดเมนูอาหาร "โครงการเฟ้นหา เมนูเด็กหอเด็ดเด็ด กับกุนเชียงเจ๊หงษ์"

กุนเชียงเจ๊หงษ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเมนูอาหาร "โครงการเฟ้นหา เมนูเด็กหอเด็ดเด็ด กับกุนเชียงเจ๊หงษ์" ชิงผลิตภัณฑ์เจ๊หงษ์

หมดเขต: 
ส, 2020-08-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe” หัวข้อคลิป "ข้าวผัดสารวัตร..สไตล์ชิค ชิค

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe” หัวข้อคลิป "ข้าวผัดสารวัตร..สไตล์ชิค ชิค

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe” หัวข้อคลิป "ข้าวผัดสารวัตร..สไตล์ชิค ชิค" ชิงเง

หมดเขต: 
พฤ, 2020-05-07 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe”

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe” ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-23 16:30

ประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร "Food Innopolis Innovation Contest 2019/20"

ประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร "Food Innopolis Innovation Contest 2019/20"

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis, FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี และ KCG Corporation ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประ

หมดเขต: 
ศ, 2019-10-25 16:30

แข่งขัน "Celeb Chef Thailand 2019"

แข่งขัน "Celeb Chef Thailand 2019"

Celeb Chef Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Celeb Chef Thailand 2019" ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท และ ชุดครัว จาก Gio Home มูลค่า 5 แสนบาท

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร

Members Online

There are currently 0 users online.