^ Back to Top

ประกวดประพันธ์เพลง

ประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"

ประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวั

Deadline: 
Fri, 2017-08-25 23:59

ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ"

ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ" ภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-04-06 16:00

ประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”

ประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียร

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดประพันธ์เพลง

Members Online

There are currently 0 users online.