^ Back to Top

ประกวดนาฏศิลป์

ประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"

ประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมประกวด "โครงการรังสรรค์ศิลปวั

Deadline: 
Fri, 2017-08-25 23:59

ประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2016-07-04 16:00

ประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย (Asian Creative Contemporary Dance Contest)

ประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย (Asian Creative Contemporary Dance Contest)

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์เอเชียสร้างสรรค์ร่วมสมัย : Asian Creative Contemporary Dance Contest ในโครงการ "ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2015-01-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดนาฏศิลป์

Members Online

There are currently 0 users online.