^ Back to Top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้มีองค์ความรู้ พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการผลิตและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหม่ ได้พัฒนาตัวเองเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต 

คุณสมบัติผู้สมัคร ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้ประกอบการสื่อและผู้ผลิตสื่อ 
  2. กลุ่ม องค์กร หรือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์
  3. ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

           ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครผ่าน Link ได้ที่ ใบสมัครออนไลน์
          
           สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 5 ภูมิภาค จะได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้

  • ภาคเหนือ วันที่ 2 - 3 กันยายน 2564,
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564,
  • ภาคใต้วันที่ 13 - 14 กันยายน 2564,
  • ภาคตะวันออก วันที่ 27 - 28 กันยายน 2564
  • ภาคกลาง วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564

 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง

  • www.thaimediafund.or.th
  • Facebook Fanpage : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ส.ค. 2021 10:00 to 20 ส.ค. 2021 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.