^ Back to Top

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี

สาขาการประกวด

 • สาขาศิลปะ 2 มิติ
 • สาขาศิลปะ 3 มิติ
 • สาขาภาพถ่าย
 • สาขาภาพยนตร์
 • สาขาวรรณกรรม
 • สาขาการประพันธ์ดนตรี

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563 (วันปิดรับสมัคร จะแตกต่างกันตามสาขาการประกวด)

 • สาขาศิลปะ 2 มิติ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 สิงหาคม 2563
 • สาขาศิลปะ 3 มิติ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563
 • สาขาภาพถ่าย : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563
 • สาขาภาพยนตร์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563
 • สาขาวรรณกรรม : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2563
 • สาขาการประพันธ์ดนตรี : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. 02-586-2042
 • Website: www.youngthaiartistaward.com
 • Facebook : www.facebook.com/YoungThaiArtistAward/
 • Instagram : www.instagram.com/youngthaiartistaward

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Juggapon Jaroenkit

File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
28 พ.ค. 2020 09:00 to 30 ส.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.