^ Back to Top

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019" หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภาพ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและเทียบเท่า

หัวข้อ 
“นวัตกรรมสันติภาพ”

ประเภทการประกวด

 • สุนทรพจน์
 • บทกวี
 • หนังสั้น
 • ภาพถ่าย

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • สุนทรพจน์
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล   
 • บทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • หนังสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • ภาพถ่าย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดตามสอบถาม

 • คุณวิโรจน์ รัตนะ 074-289456
 • Facebook : olivebranchips
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
80,000 Baht
หมดเขต: 
12 มิ.ย. 2019 09:00 to 31 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.